Jouw zoekopdracht c:bnc:4829 heeft 3 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Loven boven

  Ie Jaargang N° 1 10 Januari 1917. LOVEN BOVEN OorHIad uitaeoeven door de Wanenbroeta van Leuvsn en «mlinoende aan het front. Opsteller: ARTHUR FESTRAET 1 S. M. C 209 6'' Ci» Belgisch Leger. LOVEN, ZAL UIT DE PUINEN RIJZEN DE OLORIERIJKE STEE rE MIDDEN 'T BRABANTSCH LUSTWARANDE IN ONOESTOORDEN VREE ! Secretaris : HENRI DOTHÉE C 181 C. A. V. ...

  Loven boven

  Ie Jaargang N° 2 1 Februari 1917. LOVEN BOVEN OorlogsM uitgegevcn door de Wapentiroeders van Leuven en omliggeÉ aan lie! front. Stichter-Opsteller: A. FESTRAETS 1 S. M. C 209 6° O Belgisch Léger. LOVEN, ZAL UIT DE PUINEN RIJZEN DE GLORIERIJKE STEE TE MIDDEN 'T BRABANTSCH LUSTWARANDE IN ONGESTOORDEN VREE ! Secretaris : HENRI DOTHÉE C 181 C. A. ...

  Loven boven

  VERSCHIJNT ALS HET PAST Toegestaan door de Censure, N° 543. — 18 AOUT 1917 LOVEN BOVEN OcrlogsMad uitgegeven door de WapeÉreeders m Leuven en oïliggende aan net Front. Stichter-Opsteller • A FESTRAFTS loven, zal uit de puinen rijzen Secretaris : HENRI DOTHÉE a c de glorierijke stee C 181 C. A. V. 1 S. M. L 6° C'e , . , _ te midden 't ...