Ihr Suchauftrag c:bnc:1221 hat 1 Ergebnis ergeben

a-z Index der Titel

    Filter

    De middenstander: orgaan van den Onpartijdigen Middenstandsbond van Lier

    lste Jaargang N° 1 Zondag 1 Meert 1914 De Middenstander Orgaan van den "Onpartijdigen Middenstandsbond „ van Lier « Eendrachl maakt mac ht >: Aile mededeelingen te zenden aan f1. de meyer, Berlarij, 69, Lier. Aankondigingen volgens overeenkomst aan g. v^visr poppel Berlarii, 86. Lier. ALGEMEENE VERGADERING OP MAANDAG 9 MAART 1914, OM 8 ...