Ihr Suchauftrag c:bnc:1346 hat 1 Ergebnis ergeben

a-z Index der Titel

    Filter

    De Belgische diamantbewerker: orgaan van den Kristen Belgischen...

    21 Juni 1914. Nu m mer 19 Derde Jaarg^trg.: ? DIAMAMTBEWERKER Gezonde volksontwikkeling leidt tôt volksverheffing. VEERTIENDAAGSCH BLAD Orgaan vaii liet Kristea Belpcli DiamantliewBrkersverljoiiû lu de wereld heersche kristene liefde eu rechtveerdigheid. AANKONDIQINOEN PRIJS VOLGENS OVEREENKOMST OPSTEL EN BESTUUR : Kerkstraat, 34L — ...