Ihr Suchauftrag c:bnc:2629 hat 1 Ergebnis ergeben

a-z Index der Titel

    Filter

    Taal en vrijheid: maandblad der Jonge Katholieke Strijders

    1 k8 Jasrgaag JV° 4 Prijs per Numnaer : 10 Centiimer Aprii 1914 TAAL EN VRIJHEID ^laandbiad dep JoMge <KjxV%olieke Strijders — JONGE KATHOLIEKE WAGHT — Oncler het Eere-Voorzitterschap van Mgr. den Hertog ■ d'Ursel Voor aile brielwisseling, inlichtingen enz. zich te wenden tôt den beheerraad, Veemerkt, 9 MAANDAG 4 ME1 CM 7 DRE ...