Ihr Suchauftrag c:bnc:1773 hat 1 Ergebnis ergeben

a-z Index der Titel

    Filter

    De volksbonder: orgaan van den Liberale Volksbond, Antwerpen

    10® Jaargang, Nrs 5 & 6 Prijs : 10 Centiemen Mei-Jimi 1914 DE VOLKSBONDER Orgaan van den 11 Liberalen Volksbond " Antwerpen. in 1 890 Ondcr Kenspreuk ♦/ WI^LEN IS KUNN&N -4^ Eere-Voorzitter : Advokaat PAUL BAELDE. Gemeenteraadslid. Voorzitter : de Heer RAYM. de YEEESCHOUWER. — Tooneelbestuurder : de Heer JOS. YINCK. Aile ...