Ihr Suchauftrag c:bnc:378 hat 1 Ergebnis ergeben

a-z Index der Titel

    Filter

    Advertentie-blad van Veurne: nieuwsblad voor Veurne en het arrondissement

    'Ht1 y'/fciibjjjj■»ii i*jfcili ia ■"iii^wiiii'jj Maandag 10 Augusti 1914. 88e «laar. ADVERTENTIE-BLAD YAN TE URNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT i Dit blad verscliijnt dea Zalcrdag. — Abonnement: voorop betaalbaar 4 fr. 'stjnars; per post 5 fr. — Een nuramer 10 c. — Extrakten 20 c. den drukrogel. Notarieële annonçen ...