De raids op Oostende en Zeebrugge

De raids op Oostende en Zeebrugge

Op 23 april 1918 treed een ongezien aanvalsplan in werking. De Duitse U-bootdreiging op de Noordzee is al langer een doorn in het oog van de Britten. Hun maritieme aanval richt zich op de haven van Zeebrugge en Oostende. De aanval wordt in de geallieerde pers als een overwinning voorgesteld, maar de aanval blijkt zeker geen onverdeeld succes te zijn.
Redactie's picture
Redactie

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

geme Année N°. 1466 3 cent marai octoore iç#s@ L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «lournal QMotâdîers diaa matin rmraissant en HoSIande„ Belge est noirs nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées eiu hureau de rédaction: N. Z. VOORBUHGWAIl, 334-240, JlVISTEHDAiVi. Téléphones: 2797 et J77S. | Rédacteur en CJneî: ...

Belgisch dagblad

Se J aargaiig ^BTJDAa iy PÎOVEMBEB 101O. IVo. SS « — ABONJSEMEKTEN. Per 3 maanden voor Nedenand t 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor JSederland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telcfoon iEted. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CA3TILL0N. BUREAUX ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

<ere AntlÈC N°, 27. ÎO Centimes Jeudi 19 Novembre 19î4 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Belge est notre nom lie Famille. Toutes les lettres doivent être adressées OU bureau de rédaction: N.Z. VOORBUHOWAL 234-240. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ( Charles ...

L'indépendance belge

CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO CONTINENT. . 15 CENTIMES HOLLANDE. ..... 5 CENTS - rrnTOn-MmiiTi-in i ni mm wi nnium nui— m ■ iiimiumiiii nu n mi —- ..»■—. —. — . imimiihwii «ri iiihhh !■ mm— wjb.i i« — mu ainwni mm m m i un " il i n mu iiumiimiiiiiii i iii hum ■ , m iBnimmin il - ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

* Année N.245. Directeur-Fondateur i François Olyrr. Sam edi 27 Avril 1918 Les Nouvelles Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 abonnements : Administration et Rédaction : Bureaux à Maestricht : annonces: HOl,an2d.50fi!par3 mois La HaY® - Prinsegracht, 16 - Téléph. 2787 Wilheiminasingel 2i Réclamés p^rm^ntes" ...

Vooruit: socialistisch dagblad

■tam-i u iiMmfWiini ' Orgaan dep Belgische Werklledenpartij - Verschijnende alle dagen. ii west-yiaamtorii sn !n Frankrijk pit Bol tache foroii. GROOT HOOFDKWARTIER, 25 April. — Op 1st slaaveld aan de Leie mislukte een sterke tegenaanval der Franschen tegen de hoogte vanVleugelhoek omlererge verliezen. Plaatselijke strijden noordwestelijk ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

18e Jaar.- — K'SOi Goilsiiienst — fiulsgszin — Eigeadcm Banai 1111 ■ ■ H iBBEH—«■asassagzfWMa Vrijdan, 27 B.Gsmfor 1818 SCOÇWO-; ' TV " \J l'.ij .i»ri£*r~V»,"'i« <Mr[UlUAtriJt<W 'T VOLK ¥erioiei_L8ziii, ïadortandsliefde en Standvastise Liidzaaiaheid door Kardinaal D. J. MERCIER. (Onder deze hoofding, op verzoek ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR- DE LANDWACHT BJEL liLIIILIIHAn"UL L.nifllJWBf«Un 1 Nom. 283. U' Jaar. G- Da < jtrs- - <-*=< oeagaws—— ^otgekten door do Censaur. LAN DBOUWERSBON D Fergadtrlng oan i5 Nowembtr. M. Maeabaat, voorzitter : -- Gbd sîj geleefd, do oorlog is roor on» gedaan. ■#fa 4 laoge jaren Smart en lijden «ijn wij van d« ...

An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps

AN FLANDERNS KÜSTE KRIEGSZEITUNG FUR DA5 AAARINELKORPS Oîummer 53 Cfteinertrag fur SDohlfaïirtôatoecfe 15. Oïïai 1918 Rampt out der Deebrügger Mole. ©tiïï ïiegt ôie DTtole. £)er Oïïonô ift berôecft. 2)ie ©ternlein finô |)inter ©cf)ïeiern fcerftecft. £)ie 2Beiïen if>r ftnegenôeô OîacF)tlieô ïanen. OXux einfamer ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

DE GDRLOG IN BEELD SEPTEMBER I 91 8 BRITSCHE TORPEDOJAOER3 OP PATROUILLE.VAART. DESTROYERS BRITANNIQUES EN PATROUILLE. JLIUSTRATED LONDON NEWS & SKETCH UB ION DENrENGELAND THE fVAR PICTORIAL (Hollandsche Uitgavè) DEEL III. AFLEVERING ...

L' illustration

L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : i Franc. SAMEDI 3 OCTOBRE 1914 72e Année. — N° 3735. « KAMERAD... PARDON! »! C'est par ce cri, en jetant leurs armes et en levant les mains ouvertes, que les soldats allemands (ici un dragon démonté) déclarent qu'ils se rendent et implorent la pitié; d'autres crient : « Pas Kapout » (ne me tuez pas) ou ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

vvAAMSCH LEVçjkt ZELFSTANDIG VLAAMSCH GEILLUSTREERD WEEKBLAD V Nr 26. ZONDAG 2 APRIL 1916 PRIJS : 15 Centiemen OP ONZE VLAAMSCHE KUST wr v nuoi De bewegingen van vijandelijke schepen in de Noordzee worden aandachtig gade geslagen van uit eene geschutstelling, in de villa's langsheen den zeedijk ...

Vrij België

I No. 77. VRIIDAG 9 FEBRUARI 1917. 1WEEDE JAARGANG; VRIJ BELGIË onder leidinq van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NtDERLAND 10 cent. ENGELAND . . . 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. verschijnt elken vrijdag ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDFRLAND / 1 25 ENQELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIIK en BELGIË 3.— fr ALLE ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 19 JANVIER 1915 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES ABONNEMENT* 9 FRANCS téléphone o 1268 ADMINISTRATION LES IMPRIMERIES RÉUNIES éditeurs de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) 21" ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES Revue hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles . ■ LE CAPRICE DE ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Lundi 4 Janvier 1915 N° 59 Lundi 4 Janvier 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 15t Rue l[<m(ngiie-(le-Sioii, ïi, BRUSJEXjLE8 Bureaux : de iO à 12 et de 15 à 17 heures JOURNAL QUOTiûlEN LE NUMÉRO s ÎO CENTIMES ! La" poillu ligne. . . fr. 0.40 Réciame avant les annonces ..... 1.00 Corps du journal 2.00 Nécrologie 2.00 LA ...

Vooruit: socialistisch dagblad

m Biffl^tw«Meataffi»«»B«»»«^'^^ Orgaan der Belgische Wer&Hedenpartij - Verschijnende aüe dansrs uni Uit Duitsche brou. GROOT HOOFDKWARTIER, 11 Mei. Westelijk oorlogste rein : In 't Kemmelgebied was de artilleriewerking tijdeij> levendig. Wij voerden kleinere ondernemingen niet gevolgdoor. Fransche gedeeltelijke aanvallen ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Jeudi 18 Février 1915 104 Jeudi 18 Février 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION Hue Montagne-de-^ion, 55» BRUXELLES Bureaux : de 10 à 12 et de 15 à 17 heures ^ . JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : IO CENTIMES 1 La petite ligne . fr. 0.40 Réclame avant les annonces ..... 1 >00 ANNONCES Corps du journal 4-00 Faits divers • 9.00 ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

De Anptzeauwkwaal. • Do angstaeniT^fcvva^l is «eue ziekte var fe Bien-L-I'.ea gevoel, eone stoornis va a dt f^joodsa«jBdoeaJi^siiekl. Bezorgilhekl, bekonimernis, vraes, schrîk » " oimielijk angs>£ niaken sooveel varschijn «c'en of benamingen uit, op de hevigheid na Ta»den giekelijken toestand welken wij hiej beoogen. Ni-mnnd, in' ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

/ r», i •' * V l l ■ > - < s 3 . 9»s%) 38' !toh«er : I. IlEMEUSi SÏSSHTERS : J. Batskaisidl A. T«nîp#f• 4* 5èlgîS€lî. d&gm&CI ¥er-elll|ltf;f * ■ K> Q£ & £g'6 iîïf * . 17, r«» Mortsî,CJU.IUS --riy-~~ . .--r ^ ~ — •• i j» KSBaatTiaSÏ's; a-;aN. SJiSJWWS YK *BN«SN »MK «tS-RTaV KM KMS ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

r ASONtiEMENTSPïdSS ; Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), tr, 4^50 per kwartaal. <A!-LS KOSTEN 1NBEOREPEN1 lien wende zicb tôt de postkantoren. -j | OnjevraagSc ats^ïtia j wcrtfen in psiral vto aiet-opnt;n;ing eijke! teruggezcnden zoo cl îiî* aoocîige poito U bijgevoegd, Hoofdopsiellar! Eh- 5?essé DeCIsreq j ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Le Bruxellois J O XI RNA Tv QUOTIDIEN IKDEPEPîD ANT ABONNEMENT Bruxelles - Province - Etranger Les abonnements sont reçus exclusivement par tous les BUREAUX DE POSTES. Les réclamations concernant les auonne-, ments doivent être adressées exclusivement au bureau de poste qui a délivré l'abonnement, PRIX DES ABONNEMENTS : 3 mois : 2 mois : l ...