Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1092 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 15 August. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Konsultiert 08 Dezember 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/930ns0q36v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr 39 15 Augustus 1915 brieven te zenden aan de redactie van :: " allerlei ,, :: antw. steenweg, 69, st-amands berg, (gent) . ALLERLEI vorige nummers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers :: Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAO, Prâjs 5 cenfeiemefi Voorbijtrekkende Processie Een kleine lamme jongen zit op zijn bedje; eene wang drukt tegen ean kussen, de bleeke handen zijn uitgestrekt op het laken. Hij is alleen. Zijne moeder en zusjes gingen daar zooeven weg, opgesmukt, moeder met een gebloemden halsdoek, de kinderen gansch in 't wit, met rozen in de haariokken, want het was Processie. — Zachtjes, zegde Margareta, kunt ge mij geen kus geven zonder mijne kroon te krenken ? — Zij braaf, voeg-de moeder erbij, Jo-sefine komt straks. Een weinig nadien kraakt de trap onder haastige stappen. — Jozefine ! roept de kleine uit. Jozefine treedt bin-nen, buigt over het bed en de kussen klinken, kussen met dozijnen, liefkozingen zonder einde. In een handomkeeren is de OPSMUKKING VOOR DE PROCESSIE. kleine zieke gekamd, gekleed, geschoeid met nieuwe schoen-tjes, altijd nieuw, helaas ! Nauwelijks is het halsdoekje vastgespeld of : Bing ! Bang ! luidt de klok. Men hoort rumoer op straat : de processie is in gang. Zij nadert ; beurtelings verneemt men gezang en klaroengeschetter, en dan weerom heerscht stilte. — Ik hoor niets meer, Jozefine. Wat doen zij ? — Men heeft stilgehouden aan het rustaltaar der Groote straat. — En wanneer is men hier ? — Straks, mijn lieve jongen. Zij volgen nu de kaaien.... keeren aan de voorstad... Gedùld, men nadert. — Zij zijn ginder, grootmoeder. De stoet verschijnt aan den hoek der straat : de klaroenen der pompiers openen de processie, zes klaroenblazers met helmen en handschoenen ; de piekenier, langgebaard, gegal-lonneerd, statig ; koorknapen in 't rood, rammelende hun zilveren belletjes. De lange stoet ont-vouwt zich en trekt voorbij met ingetogen en stil getrappel. Volgen op elkander de pensionaatjuffers met zonnescherm en blau-we lijfband ; jongent-jes blootshoofd, met den neus opgesteken naar de balkons ; man-nen- en vrouwenge-nootschappen voorge-gaan van hunne ban-nieren : het H. Hart, de Goede Dood, den H. Francisais, 't Gilde van O. L.Vrouw, enz.; beelden, tronen, bloe-menkorven gedragen op berriën. Wat is er daar ? Allen turen en fluisteren. Kijkt ! Te midden de processie, aan de zijde der kleine Magdalena in 't zwart met een geborduurden zakdoek treedt vooruit de kleine H. Jan-Baptist : bloote beenen, roo-de schoeisels, op den schouder het lamsvacht, verlegen, glimlachend onder zijn valschen bruinen knevel. — Jozefine, als ik genezen ben, zult gij mij zoo kleeden, niet waar ? — Zeker, kind, toekomend jaar en ge zult schoon zijn. — Met een lamsvel ? — Ja, wit als sneeuw. — En roode schoenen ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume