Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

717 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 18 Juli. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Konsultiert 05 Dezember 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/b27pn91m4j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr 35 18 Juli 1915 brieven te zenden aan de redactie van :: " aixerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amanpsberg, (gent) ALLERLEI vorige nummers van :: " allerlei „ :: z1jn te verkrijgen bij :: de verkoopebfs Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAO, Prsjs 5 cesitiesnen De Heiligre Christophorus Daar was eens een reus die een heiden was, en hij was zoo groot en zoo sterk, dat hij verschrikkelijk was om aan te zien. Hij leefde in het land van Chanaan, bij een koning, maar hij kreeg in 'tgedacht van den grootsten koning der wereld te gaan dienen. Hij kwam dan aan het hof van een koning, die, zegde men, zijns gelijken op de wereld niet had en deze koning zag Christophorus met 1 blijdschap aankomen en liet hem bij hem wonen. Doch het gebeurde dat een goochelaar voor hem eens een ... lied zong waarin hij dikwijls van den . Jt-é duivel sprak. En telkens dat er van jjm den duivel gesproken werd, maakte de koning, die een christen was, een kruisteeken. Dit verwonderde Chris- V- Jfiwç tophorus en hij vroeg aan den koning wat hij daar deed. De koning wilde eerst niet antwoorden, maar Christo- — Als ge 't mij niet wilt zeggen, zal ik niet langer bij u blijven. J lederen keer, dat ik den duivel boor noemen, maak ik het kruisteeken uit vrees dat hij mij overwinne Toen zeide Christophorus : — Als ge bang zijt van den duivel, is 't een teeken dat hij machtiger is dan gij, ik blijf niet langer in uwen dienst, maat ga den duivel opzoeken en hem tôt meester nemen. En hij vertrok. Daar hij eene groote woestijn overging, kwam hem eene talrijke bende soldaten tegen, en aan hun hoofd stond een schrikkelijk man, afgrijselijk om zien, die hem vroeg waar hij naartoe ging. — Ik ga den duivel zoeken, antwoordde Christophorus, ik wil den duivel dienen en tôt mijn meester erkennen. — Ik ben dengene die gij zoekt, hernam de man, en Christophorus erkende de duivel voor zijn eeuwigen meester. Doch terwijl zij samen gingen, kwamen zij daar op een hoek een kruis tegen. En zoodra de duivel dat zag, nam hij de vlucht en deed een grooten om- ~ weg door moeilijke streken vooraleer op den hoogen wtg te durven we-v«s*. derkomen. En Christophorus, die dit •' ■•.JjàÊSÊi zag, vroeg hem waarom hij dat -r i®|§i deed. In 't eerste wilde de duivel niet antwoorden, maar Christophorus v. n'e^w'^ zeggen>za^ SBL Toen zeide de duivel : — 't Is op dat kruis dat Jesus-Christus gestorven is en als ik het zie, dan begin ik te beven en dan — Als ge bang zijt van dien Jesus- ^ heb dan vruchteloos gearbeid tôt hiertoe en heb den machtigsten koning der wereld nog niet gevon-den Ik ga op zoek naar Jesus-Chris- En hij verliet den duivel en zette zich op weg om Jesus-Christus te vinden. En nadat hij lang gezocht had - vond hij eindelijk een kluizenaar, die hem onderwees in de punten van 't geloof. Doch de kluizenaar zegde hem : — Deze koning dien gij zoekt te dienen, zal van u vragen dat ge dikwijls vast. Christophorus antwoordde : — Iets anders moet hij gebieden, want dat wil ik niet doen. En de kluizenao, hernam : — Hij zal ook ii ti dat gij dikwijls bidt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume