De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

370 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Juli. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Konsultiert 23 Februar 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hq3rv0dk8p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nu ni mer 5. Toegelaten door de militaire overheid. Juli 1917. De Leeawenaar Maandblad voor de Soldaten yax 't Kanton Zout - Leeuw lirieven te zenden aan : Jean Ch. PEETERS, Ie Serg.-Maj. 1. M. I. O., Sainte-Adresse. Voor Go», Koning en Vaderland Weest Leeuwen in den Strijd STAATSMINISTER SCHOLLAERT In den nacht van Vrijdag-Zaterdag 1.1., overleed alliier te Sainte-Adresse, ballingsoord van 't Belgisch Staatsbestuur, de groote Christen en Vaderlander, Staatsininister Schollaert, Voorzitter der Kamers, Volksvertegenwoordiger van 't arrondissement Leuven en Voorzitter van den Boerenbond. Onnoodig te zeggen wat naar hij streefde was slechts noemen. Wat hij wilde,waar- zijne goedheid. Hoe menige bewijzen heeft hij daarvan niet gegeven. Iedereen wist zoo goed dat men steeds vrij en in voile vertrouwen lot hem kon naderen, zelfs midden de drukke beziglieden welke zijn zegenrijk en verdienstvolle leven hebben ingekort. 't Was om dit edel karakter te huldigen dat enkele jaren geleden honderdduizende Belgen naar Leuven stroomden om daar bpenlijk getuigenis al te leggen van de eerbiedige genegenheid welke hun dankbare harten bezielden voor (lien edelen en ecliten volksvriend. Daarom zal zijn gedaehtenis sïeeds in eere blijven, vooral in ons gelietd arrondissement, waar groot en klein, rijk en arm in hem een weldoeher en een vriend begroette." Wij Oôk bieden hem openlijk onze hulde en onzen innig'sten dank voor al liet goed dat Ilij aan Godsdienst, I.and en Voile bewezen heeft en znllen niet nalaten een vurig gebed ten Hemel te zenden opdat de Heer hem weldra de kroon der gerechtigheid verleene, als belooning voor den goeden strijd welken hij zoo ridderlijk heeft doorgestreden. 111 Juli 1917. De Leeuwenaar.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Zoutleeuw von 1888 bis 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume