De Marckenaar

245 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Mai. De Marckenaar. Konsultiert 16 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rn3028q70c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

) door de censuur toegélaten n* 654 — 4-3-18. (o w 18 meimaand 1918. \ DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland „ ) Opsteiler: R. De Brabandere, Hulpdokter, Z 133, I Bon(ç 't Is pijnlijk nogmaals slecht nieuws te moeten meêdeelen. Twee van onze vrienden : Hugo De Rijcke en Emiel Van Laere hebben hun leven voor de verlossing van 't Vaderland ten beste gegeven; wij moeten het als een kristelijke plicht aaszien voor hanne ziele zaligheid te bidden. Hugo De Rijcke is in het H. M. B. te Dinard (F. et V.), den 3 0 Maart '18 overleden. Hij werd er den î April begraven. De E. H. Aalmoezenier geeft mij het* volgende antwoord op mijn schrijven oui inlichtingen : « Onze beste vriend is gestorven ten gevolge van eene hertziekte, die hij in Duitschland heeft opgedaan. Hij heeft veel geleden, bijzonderlijk in de laatste weken; zijne bee-nen waien uitermate opgezwollen. Ik denk niet ooit eenen zieke te hebben ontmoet die zoo moedig, zoo gelaten, of zoo kristelijk was als hij. Hij heeft wel een twaalftaal keeren in zijn bed ter Heilige Kommunie geweest. Wij waren dikke vrienden geworden. Hij stierf geheel gelaten en betrouwend op de genade van de Goddelijke Voorzienigheid, na de laatste Heilige Sakramenten te hebben ontvangen. Emiel Van Laere, 2de zoon van Dr Van Laere van S' Anne, toe-komstige zendeling van het gezelschap der Witte Paters, was brankardier sedert twee jaar. Stierf den 9 April. « 't Was in den nacht van 8 tôt 9 April. Aangeduid om een kleinen aanval te.vergezellen, vertrok hij welgemoed. Gedurende één uur onderstonden zij een hevig spervuur. Zij hadden slechts één gekwetste, die Emiel met eenige jongens terugbracht toen een

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Marckenaar gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Stavele von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume