De nieuwe illustratie: weekblad voor het huisgezin

386222 0
15 Dezember 1918
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 15 Dezember. De nieuwe illustratie: weekblad voor het huisgezin. Konsultiert 22 Oktober 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bn9x05z284/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nummer 1 TijdeBijk : 20 Centiem Zondag 15 Deœmber 1918 DE NIEUWE ILLUSTRATIE Opstelraad ialiaer s Weekbiad voor het Huisgezin | Peigrimstraat, 22? Miritwerpaw ALBERT I Koning der Belgen Geboren in 1875, beklom den troon in 1909. Vier jaar lang leefde hij te midden zijner troe-ien en voerde die zelf aan bij het laatste offensief n Vlaanderen. Niet ten onrechte noemde Bonar .aw hem in het Lagerhuis « de Heldenkoning ». WILSON, Voorzitter der Vereenigde Staten Geboren in 1856, président gekozen in 1912. Heeft in den wereldkrijg eene overwegende roi gespeeld Hij is opge-treden als kampioen van het recht tegen de barbaarschîieid en beschermer der kleine volkeren. 't Is op zijn programma, met de gekende veertien punten, dat de wapenstilstand werd gesloten, en het zijn ook die punten welke, zeer waarschijnlijk, de hoofdvoorwaarden van het vredesverdrag zullen uitmaken. Hij ook is de groote apostel van eenen Volkerenbond, die, naar zijne edelmeedige opvatting, aile oorlogen in de toekomst moet onmo-gelijk maken. Gansch de beschaafde wereld eert hem als een groot burger, die den dank en de bewondering heeft verdiend van aile vrienden van vrijheid en rechtvaardigheid. GEORGE V Koning van EngeSand Geboren in 1865, beklom den troon in 1910. 't Is grootelijks aan hem te danken, dat gansch het En-gelsch volk, zonder uitzondering, met hart en ziel aan den beschavingsoorlog deelnam. POiNCARÊ, Voorzitter der Fransche Republiek Geboren in 1860, président gekozen in 1913. Frankrijk is hem onnoemelijk veel verschuldigd ; een groot gedeelte der overwinning komt hem toe en gansch het beschaafd Europa is er hem dank-baar voor. VIKTOR EMMANUEL III Koning van Italie Geboren in 1869, beklom den troon in 1900. Het s door zijn toedoen, dat Italië den 23 Mei 1915 an de centrale rijken den oorlog verklaarde en hans zijne eenheidsdroomen verwezenlijkt ziet, NIKOLAAS I Konining van Monténégro Geboren in 1841, beklom den troon in 1860. Als trouwe bondgenoot, koos hij de zijde van Servie zoodra de oorlog uitbrak. Hij en zijn volk versaag-den niet, ondanks verdrukking en overweldiging. FOCH Maarschaik van Frankrijk Niet ten onrechte wordt hij de « groote overwin-naar » genoemd. 't Is toch sinds hij het opperbevel over al de verbonden legers nam, dat voor het trouwelooze Germanie de doodsklok begon te lui-den. PÉTAI N Maarschaik van Frankrijk Hij was en is nog de rechterarm van Foch. Aan hem toch hebben wij de laatste zegepralen hoofd-zakelijk te danken. Straatsburg en Metz hebben hem gevierd als een held, en dat is hij. PIETER I Koning van Servie Geboren in 1846, beklom den troon in 1903. Nooit wanhooite hij aan de overwinning, zelfs niet toen heel zijn land eene prooi van de vijandelijke hor-den wierd en hij naar het buitenland moest wijken. Toegelaten door de censuur

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De nieuwe illustratie: weekblad voor het huisgezin gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1918 bis 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung