Dixmude en omstreken, op het vreemde

724 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 November. Dixmude en omstreken, op het vreemde. Konsultiert 14 Oktober 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7w6736mq80/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DIXMUDE en omstreken, op h et vreemde VERSCH1JNENDE ALLE MAANDE uw vallen dixmude was oroot. Ailes wol'de gezonden naar : Inschrijvingsprijs per jaar : kleine stad in de weiden, F.. H. Jjpeph Van Ryckeghem Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. heel het land oold uw lijden ; ,-oor Be'aR'. c I eystie Dorp V 2 Buiten België en Frnnkrijk • 2,50 frs "k doog uw duod , Ouitc *>,»/. • u Presbytère C. v. I à Hond chopte (Nor<!) -A Dixmude in oogstmaand 1917 In de Weststraat voortgaande van de markt daar staat links nog een huis meer of min recht. 't Moet 't zesde zevende of achtste zijn Al 't overige ligt in puinen buiten 'thuis Deltombe en gebuur. Molenstraat 't Huis Cappoen is niet afge-brand toen de vvestkant der markt, einde October, door 't vier vernietigd werd. Rechts 't huis van Edward Van Damme en gebuur schijnen er nog te staan alsook een huis of gebouw tusschen Cappoen en De Poortere Samijns.Langs den kant van Désiré Pilsstaat nog een stal of magazijn bachten Aloïs Clauw's. Van Koc'imarkt, Stadsscfioo/en Lindekens blijft er om zeggens niets. In de Hospitaalstraat heeft de doeninge van Jules Gbijspîer noeniet a! te vfl? îrelc't'n en Mieltje Va,i Dàmint's hitis staat er ook nog. In de Woumenstraat rechts, weggaande van den markt staan nog 5 of 6 huizen meer of min recht waaronder dit der We Blomme — S'Joris — en dit der We Van den Broucke 't Hospitaal 'tonde mannen — en vrouwen-huis en weezegesticht zijn een puinhoop alsook 't klooster der Paters uitgenomen de kappellen dier twee gestichten, wier muren nog recht staan ; 't dak is er van inge-schoten. De Poort van 't hospitaal langswaar delijken uitgehaald werden schijnt ongedeerd alsook de kapel van 't H. Geesthuis, Daar staan ook nog vier huizen op de Mer-riemarkt en de stallingen van Mr Paul Quatan- nens. Verder langs den IJzerweg zijn de nieuwe Huizen van M' A. Feys niet geheel weg. De eerste vier huizen langs de kalsijde van Eessen, de stad uitgaande, rechts, hebben weinig geleden. Langs den Grooten dijk in 't midden zijn drie huizen tanielijk wel bewaard met eenige magazijnen erbachten. Mij dunkt dat 't huis van Mme Vanhille zeer wel bewaard is. Langs de Beggijnevest staat nog het huis van Chs Maerten eenigzins beschadigd aan 't dak. Langs 7 straatje om naar 't Beggijnhof te gaan staat bijna nog ailes langs beide kanten. In 't Beggijnhof en de Gendarmerie is niets ongeschonden, toch is enkel 't huis nevens 't Couvent geheel in puinen. yfc&gs jk'M yteiupv Puk jji \ .h'ns van )'r iVleiTSdèit reder»"v wel bewaaâr. Daàriia zijn twee huizen weg en dan twee die wel bewaard schijnen. Eenige magazijnen nevens de Gendarmerie schijnen in goeden staat te zijn, al 't overige is in puinen. Ziedaar zoo getrouw mogelijk weergegeven hoe 't stond met onze stad op 't einde van augusti 1917. Een dood geraamte is zij, waar ongedierte in woekert, en waarvan de nog weinige overblijvende beenderen uiteenge-schokt een na een tôt gruis vermorzeld worden. Als wij haar terug zien zal er nog wat an-ders overblijven dan een hoop stof? J.V.R. NUMMER 11 en 12 Toegelaten door de censunr NOVFMBFR- en KF.RSTMAAND 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Dixmude en omstreken, op het vreemde gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Stavele von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume