Door Vlaanderen heen

511 0
01 Januar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Januar. Door Vlaanderen heen. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gm81j97x22/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Door Vlaandepen heen GeïJlustreerd bijblad Herleving. Het werelddrama komt nu in zijn bloedigste stadium. Reeds gevoelde de intente den naderen-den schok op twee gevaarlijke punten; reeds gold de wet van het "oog om oog, en tand om tand" in Rusland en Roemenië. Vrij van den Engèlschen hiel kunnen die landen op vreedzame wegen een toekomst te gemoet gaan, gewijd aan heropbouw en herleving! Hoelang moeten wij er nog op wachten?; zullen onze jongens aan den. Y'zer weldra begrijpen dat zij niet mogen toer lateii ' dat de bevolking alhier voor ailes meer dank verschuldigd is aan den offi-cieëlen "vijand" dan aan de eigene regeerders. Net lijk Duitschland Polen, Oekrajna en Finland be-vrijdde, staat het nu gereed om ook ons Vlaanderen voor goed vrij te maken van aile vreemde meesters, van 't roofzuchtige Engeland, van 't wraakgierige Frankrijk en van de Haversche dwingelandij. Reeds eenmaal sloegen de Duit-schers de Engel-schendieonsheer-lijke West-Vlaan-deren met hunne dolzinnige beschie- Door de Duitsche barbaren worden de huizen hersteld die de beschaafde Entente vernielde. tingen in een onme-telijken puinhoop veranderden, tôt over den Kemmel-berg, zelfs achter de lijnachteruitdie zij in 1915 bezet hielden. Er komt verademing in het land. De angst voor het Britsche gevaar is geweken en slaat meestal om in een rustige erkentelijkheid voor de bevrij-dende daad van de Duitschers, van hen, die onze stiefmoederlijke regeering afschil-derde als het laag-hartigste en wreedaardigste volk ter wereld! "Eindelijk!" roepen de men-schen verheugd uit te Brugge en Kortrijk! "Gave God dat de En-gelsche bloedegels weldra zoover achteruit geklopt waren dat zij zelfs

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Door Vlaanderen heen gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in - .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume