Geïllustreerde oorlogsgazet

564 0
01 September 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 September. Geïllustreerde oorlogsgazet. Konsultiert 03 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/zs2k64c027/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

September 1914 Nummer 5 GEILLUSTREERDE 5 Centieme OORLOGSGAZET JOURNAL ILLUSTRÉ DE LA GUERRE Verschijnt elken Woensdag en Zaterdag namiddag BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN Paraît le Mercredi et le Samedi après-mic BUREAU : LONGUE ALLEE 6, ANVERS Eene kleine schets zegt me meer dan een lang verslag (Napoléon) Le plus court croquis m'en dit plus long qu'un long rapport (Napoléon) VERWOESTING van de STAD DENDERMONDE. - DÉVASTATION delà VILLE de TERMONDE. Het oude eigenaardige Dendermonde door de Duitsche barbaren gansch uitgebrand.— Eenige prachtige L'ancienne et c aractéristique ville de Termonde complètement dévastée par les barbares'allemands, kijkjesgeven den lezer een gedacht hoede Duitschers hièrhebben huisgehouden na het 2'bombardement op 17 September. Quelques vues pittoresques donnent au lecteur une idée de la destruction causée par les Allemands après lej2d boin- 1. Inkom van_de stad Dendeiinonde met zijn beschoten kerktoren en uitgebrande woningen (vooraan de verlaten bardement le 17 Septembre. 1. Entrée de la ville de Termonde avec l'église bombardée et les maisons incendiées belgische loopgrachlen). — 2 Het prachtige oude stadhuis, totaal uilgebrand. — 3. Een der openbare plaatsen totaal (à l'avant plan les tranchées abandonnées par les Belges). — 2. L'ancien et bel hôtel de ville complètement incendié.— A r-\ „ An ,.(ro^,-(nû„nn t ,ral,/-x,,-.Q., Q I Tnn Anr* ,-,|.,onn n.iUlinnno ,1 I A.. A n I'KAIaI ,1^ w.lla (nmUAnx A o .1 o 1o « Gansch Dendermonde aan de vlammen prijsgegeven. — Eenige staaltjesvan Duitsche wraak en vernielings- La ville de Termonde entièrement incendiée. — Quelques échantillons de la manière de faire la guerre des zucht en ook van drankzucht : 1. Biiliuis van de Nationale Bank van België waar enkel de muren van reclitbleven.— Allemands: 1. La succursale de la Banque Nationale de Belgique dont les murs seuls sont restes debout. 2. La 2 De uiteebrande Pompierskazerne en een deel van het raadshuis. — 3. Eene der meest geteisterde slraten van caserne des Pompiers incendiée et une partie de l'hôtel communal. — 3. Une des rues les plus endommagées de I er- ■ . » . w- ' . j I .. r~».. : i ... i r..„ I ..: .1; „ ,,iom.nn.i /-. rr mAinlû A Tint» Hoc nlar-pc niililinupc rwi 1p>o AllpmanHç la fpfp nPndantflllP lfl Ville était eil feu.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Geïllustreerde oorlogsgazet gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume