Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

1254238 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 27 Juni. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/542j679p8h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

LE ES ^itn teoelenrfan roman B0ÊTVAARDI6E MAGDALENA welke thans ais mêngelwerkvorsohijntin de Anissrpsohe Tijdingen Hat blad is in alla dag-blao .'.inkols en blj da var-keoper» te verkrijgan aan 5 centiemen 2;_^L——ll2.GEILLUSTREERDE 5 ce""eme" Z OMPACy S GAZET a m—i—■himi iwiii—i ii i il >i il mm m ■mi' il muni h m— iwi iMmiiimiiirmi——m——— in— ■■miii ■ BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN : OPEN DAQELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. «- ■ " Papierhandel JAN BOUGHERIJ = 22 = HOPLAND, Antwerpen DRUKWERK BOEKBINDERIJ Godsdienstig» Voorwerpen ! ■ ■ —» ONZE ANTWERPSCHE D1ERENTUIN Het bestuur van de » Koninklijke Maatschappij Dierkunde heeft nu weer voor Zondag 27 Juni overtreft voor wat de inrichting en de verscheiden. loopen zeer hoog : omtrent 150.000 frs. in gewo- het Aquarium en Kruipdierenpaleis, de Groote n Dierkunde » heeft ook het zijne willen bij- een goedkoopen inkoomprijs gesteld ; goedkooper heid van bewoners aangaat, aile gelijkaardige nen tijd. Volière, enz. enz. Jraeen om de verveling, waarin het volk hier aïs wel ooit : 25 centiemen ! Men kan vermoe- wereldbefaamde instellingen. Als bijzonderste gebouwen teekenen wij aan : De eerste bestuurder was heer Kets. Vandaar erkeert af te weren. den dat er nu wederom een massa bezoekers De Kon Maatschappij van Dierkunde van het Bestuursgebouw, het Feestpaleis bestaande dat nog te Antwerpen de volksuitdrukking voort- "Wen weet hoe graag de Antwerpenaar den zullen opdagen. Antwerpen werd gesticht op 21 Juli 1843 Toen "it de Marmeren feestzaal, de groote Feesthalle, Ieeft te zeggen tegen iemand die niet schoon noch Dierentuin bezoekt ; de kleine burgers en arbei- De Dierentuin van Antwerpen mag zonder wag dg 0DDervlakte s,ec|lts één hec{are • „u 10 i de Marmeren Trapzaal, het Muséum der opge- dik is : - « Gij gelijkt 'nen aap van Kets ! » tos wien het geldelijk onmogelijk is, zich te tegtnspraak onder de schoonste der wereld v\■ . ' . vulde dieren en den Wintertuin ; het Apenpaleis ; Zijn opvolger was heer Jacq. Vekemans, die lonneeren hadden slechts eens per jaar degele- gerangschikt worden. De 10 hectaren zijner ' .. HriPQnnnt de Melkerij ; de Egyptische Tempel ; het Paleis overleed op Vrijdag 24 Februari 1888. Onder Lfieid aaiî goedkoopen inkoomprijs den Dieren- oppervlakte zijn ingenomen door ware paleizen, oorlog telde zij er rona ae auuu ! der Olifanten ; Giraffen, enz., de groote Vijver dezes bestuur ontsnapte op Zondag 7 Juni 1868 L te bezoeken. Op 2- Paaschdag gingen dan welingerichte kooien en afsluitingen voor de Er worden met minder dan 12U bedienden en gerenhokken ; het Paleis der Vogelen ; de een tijger, die er nauwelijks binnen gevoerd was lizenden naar de Zoologie. groote verzameling dieren, door prachtige bloem- gebezigd. groo'.e Vijver der Watervogels, de Steltvogels- en nog in het hok verbleef, waarin hij overge Het bestuur van de Kon. Maatschappij van bedden, vijvers en door het Aquarium. Dit laatste | De uitgaven aan voeding der dieren alleen |vlucht, het Paleis der leeuwen, tijgers, panters,| bracht was. Het dier maakte 2 slachtofters en Ingang van den Dierentuin Zicht op den vijver aan de Berenkooi Brilslang Geelkuif-Kakatou Qnu=AntiIoop Eland jciug lO icUfcli as el Alnh en i Mariniiv^-^ ,n p Flamingo'La"a,s""'~ ' Beisa-Antiloop Addax-Antiloop » — • Chimpansé Witte Karbouw (Indische Buffel) Nijlpaard Python of Reuzenslang Stompstaart Hagedis Vack Teju-Hagedis (Amerika)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad gehört zu der Kategorie Gent, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung