Het Brugsch dagblad

649 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 22 Oktober. Het Brugsch dagblad. Konsultiert 08 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n872v2d58p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Prijs per nummer : 10 centiemen. Dinsdag 22 October 1918. — Ie jaargang. —Nr 18. Verschijnt dagelijks. DAGORDE uitgegeven op het frc den M Septsmber 1918. SOLDATEK, Gij gaat een machtigen aanval doen op de vijandelijke stellingen. Zij aan zij met uwe heldhaftige Fransche en Engelsche Wapenmakkers komt het u toe den overweldiger die sedert meer dan vier jaar uwe broeders verdrukt, terug te drijven. Het uur is beslissend. Overai wijkt de Duitscher achteruit. SOLDÂTEN, Toont u waardig van de heilige zaak onzer onafhanke-lijkheid, waardig van ons verleden, waardig van ons ras. Vertrouwt stellig op de overwinning. Vooruit, voor 't recht, voor de vrijheid voor het roem- rijk en onsterfelijk Belgie. AkW&RT. Die koninklijke oproep is aanhoord geworden. Onze zegepralende troepon volgen den achteruitwijkenden vijand op de hielen. Weldra zal gansch Belgie vrij zijn,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Brugsch dagblad gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Brugge von 1918 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume