Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes

1702 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Juli. Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes. Konsultiert 13 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/d50ft8f632/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nu m nier 4. TSlet toelaiing der militaire overheid. .Tu 1 i 1917. HET SOETE WAESLAND Kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel. Mededeelingen en Stcun te zenden aan : HE"NDRIK HEYMA"N, Rue Fonlenelle, 29, Le Havre Onze Hoop. Het Socle Waesland steekt in een nieuw kleedje. Wat zegt gij er van jongens, staat het n aan ? Waarom wij trachten er al flinker en llinker voor te komen moet ik n niet meer zeggen. Wij willen uwe harten sterk en onbreekbaar aangesloten houden bij de zoete streek waar wij geboren werden, bij die streek die boven aile andere voor ons de krone spant « Ons YJaamsche Waasland ! » Wanneer wij de torens van Sint-Niklaas bekijken dan denken wij in onze gedachten terug aan de heerlijke feestdagen waarop de klokken van onzen beiaard zijne huppelende tonen over de stad goot... en on-willekeurig denken wij in ons zelven, wanneer geraken wij terug tehuis ? De hoop is niet uit-gesloten, beste jongens, dat wij nog dit jaar (lie torens zullen terugzien... oeh! ik weet het, 't is zoo sclioon, dat er aan denken alleen ons weenen doet.... In afwachting moeten wij nochtans ons hart en onzen moed hoog oj)houden... geen wan-hoop, geen moedeloosheid... Zeker, het leven onzer mannen is zwaar... de kruisweg is lang en met doornen bezaaid... zij weten het best die in de loopgraven voor Waasland, voor Vlaanderen, voor België strijden... Maar eens toch komt de verlossingsdag. Wij hier, in het achterleger, wij bewonderen en wij beminnen 11, beste jongens ! Gij zijt de fierheid en de hoop van Waasland... En. daar het onze gewoonte niet is u dat le toonen door veel zinsgeronk en flauwe complimenten, zoo trachten wij u dit te bewijzen door u te geven Ons Soeie Waesland. Dat is de gezamentlijke brief die u nieuws brengt van huis... Van de zoete streek waar gij allen eens moet weer-keeren zoo braaf, zoo deftig, zoo eerlijk als gij er vertrokken zijt... Zorgt daarvoor, zorgt er voor dat de Waassche soldaten op den verlossingsdag de Waassche moeders en meisjes enkinderen vlak in de oogenzullenmogen zien. Te Sint-Niklaas zal eens, hoop ik, na de victorie de zegestoet uitgaan van al de Waassche soldaten die deelnamen aan den oorlog, wie ze ook zijn... Die dag zal een feestnummer van Het Soete Waesland verschijnen, om aan ons jubelende volk te zeggen wie en wat onze jongens waren : flinke mannen, onwrikbaar in hun plichtsver-vulling. Intusschen blijven wij een oorlogsblad. N1' 4 verschijnt op 6 bladzijden, 't zal nog beteren... naar mate er zaad in 't baksken komt. En., kost het ook veel geld, 't zal toch van ergens komen ! Ziet maar eens naar de lijst onzer weldoeners ! Yraag't ons ooit iemand : welk was uw loon, opstellers, dan toonen wij hem de duizend brieven die wij ontvingen van onze Waassche jongens en... hij zal als wij weenen om zoo-veel edele zielsschoonheid ! Is dat niet een loon dat al ander overtreft ? Le Havre... Hendrik Heyman.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Sainte-Adresse von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume