Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

1245 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 27 Oktober. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Konsultiert 23 September 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cj87h1fh2z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

|N° 43 Dimanche 27 Octobre 1918 100e année g s JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD van KLEINE AANKOIVDIGINGEIV ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar. . . . . 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar ineer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden per post. l'envoi par la poste. Men abonneert zich te Leuven, bij VAN LINTMOUT, Diestsche straat, 32. AANKONDIGINGEN. ANNONCES. Gewone aankondiging van een tôt Les annonces ordinaires de une à 3 regels : 1,25 fr. ; voorts 0,40 fr. trois lignes: 1,25 fr. ; au delà per regel. 0,40 l'r. la ligne. Eerste bladz. :0,50 fr. per regel. Première page : 0,50 fr. la ligne. Rektaam, rechterlijke en doodsbe- Réclame, judiciaire et annonces ricliten : 1 fr. per regel. mortuaires : 1 fr. la ligne. On s'abonne à Louvain, chez VAN LINTHOUT, rue de Diest, 32. i Les enfants et la famille JANSSENS-MICHAUX ont l'honneur de vous informer qu'un Service Anniversaire sera célébré en l'église primaire de St-Pierre, dimanche 3 novembre 1918, à 9 heures, à la mémoire de 1160/43 MADAME Veuve Félix JANSSENS née VIRGINIE MICHAUX Ils vous prient de vouloir y assister. Anciennement : Actuellement : r. Vital Decoster, 14 r. de la Station, 54. Louvain, le 20 septembre 1918. ASSU RANCES VIE couvrant les Risques de Guerre Surprime ' O de 1er Ordre Assurances Transports contre Vol, Bris, etc. (conditions de la police d'Anvers) RENSEIGNEMENTS GRATUITS : 479/47 M. A. CARTON, Rue Vital Decoster, 38. Uitverkoop aan aile aanneembare Prijzen Liquidation à toute offre acceptable Kolonialewaren-Specerijen Denrées colon. - Épiceries TOILETZEEP SAVON de TOILETTE Ledige kassen le koop. Caisses vides à vendre. 40, Rue Vital Decoster straat, 40 li62 LE l TEN — LOUVAIN 44 Werkhuis van mekanieke Constructie. H. Van Doren=Souris BOGAERDENSTRAAT, 103, LEUVEN Specialiteit van motors, werkende met gaz, armgaz, benzine, enz. - Gazogènes. REPARATIËN. j 178/13 ACHILLE RIDDERBEECKS W1SSELAGENT geagregeerd bij de Beurs van {Fjrussel sedert 1899. — Elk.cn dag de Dienstbeurs van Brussel hijwonende LEUVEN - 30, LEOPOLDSTRAAT, 30 - LEUVEN UITVOERING VAN ALLE BEURSORDERS. . Het huis gelast zich kosteloos met de volgende diensten : 1. Inschrijvingen op al de leeningen ; 2. Inning van aile belgische en vreemde koepons aan den hoog-sten koers ; 3. Regeling van titels. — Kostelooze financieele inlichtingen. Het bureel is open de Maan-, Woens-en Vrijdagen, van 9 tôt 12 en van 2 tôt 4 u. N.B. — Zie onze « Dienstbeurs » op de laatste bladzijde. 543/20 Administratle van eerslen Rang KAPITAAL TWEE MILLIOEN, neemt nog eenige welbetaalde BRIEFWISSELAARS aan in de L^NDBOUWSTREKEN VAN HET LAND. Om deze plaats te kunnen bekomen, is het noodig wel bij sprake en eerlijk te zijn en zich goed voor te doen. — Schrijven : M. E. SPINOY, 177, rue Gau-cheret, Brussel. 733/27 Crédit Foncier de Belgique Alimentation et Entretien Prêts de 500 à 6000 fr. à 4 % sur hypothèques et créances hypothécaires de 1r rang. Capitaux pour construction ou achat d'immeubles. 242/8 M, A. CARTON, rue V. Decoster, 38, Louvain ASSURANCES VIE, ACCIDENTS DE TOUTE NATURE Vol des Marchandises et Autres ASPHALT WERKEN Platte en schuinsche daken in Houtciment Prosper Kynpers & Zoon 04, DIESTSCHE STRAAT, 04, LEUVEN 910 GEWAAliiîORGD WERK. 34 PROCHAINEMENT OUVERTURE de la Maison J. & A. DENIS Agents de Change et Changeurs Direction : Arthur PIRA 1, Place Marguerite, 1, Louvain. Ordres de bourses, monnaies, prêts sur titres, payement des coupons sans frais, vérification des listes des tirages, régularisation des titres, souscriptions aux émissions sans frais. 1157/42 MÊME MAISON : Place de Brouckèra, 19-21, Bruxelles. Benzol en Naphte voor verlichting en motors. Zichwenden Minckelersstraat, 186. — Levering met de vereischte toelating. — 1112/41 Benzol et Naphte pour éclairage et moteurs. S'adresser rue Minckelers, 186. — Livraison avec autorisation. 1091 A vendre 40 superbe piano « Pleyel », demi-queue» 80, rue de la Station.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven gehört zu der Kategorie Advertentiebladen, veröffentlicht in Leuven von 1839 bis 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume