Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

1676 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 März. Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/q814m94s90/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Paderborn. V - 1. Nummer. 1. Maart 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Bîad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. \ , Licht en Liefde. Een woeste wereldoorlog woedt onder de volkeren. Reeds mee dan twee jaren is het licht van het menschelijk verstand als het war< uitgedoofd en brandt de vlammende gloed der hartstochten. Broeder: zijn tegen broeders opgestaan, overal in Europa : 't is oorlog te lande 't is oorlog onder den grond, 't is oorlog op zee, 't is oorlog onde de zee, 't is oorlog in de lucht, 't is oorlog heel de wereld door. He menschdom dwaalt nu rond als in een onmetelijken doolhof, gevanger in zijn eigen zelfzucht. Moet dit nu de ondergang der beschaving zijn? Is er dan geer redding meer? Vrienden, we gaan den grooten vastentijd beginnen. Zegt u da niets? De zonde van Adam heeft duisternis en haat op deze werek gebracht. Omdat we kinderen zîjn van Adam, daarom moeten wij lijder en strijden en boete doen, en daarom doen we ook zooveel kwaad Door ons aller schuld is deze aarde een „ dal van tranen " geworden. Doch er bestaat geen reden om ons lot te vervloeken. Sursum corda! Hoog deharten ! Aanschouwen wij Jezusaan het kruis „ Zoo zeer heeft God de menschen lief gehad dat hij zijn eenigen Zoor niet heeft gespaard, maar Hem aan den kruisdood heeft overgeleverd ! ' Christus is Licht en Liefde! Toen Christus op aarde verscheen, schuwden de menschen de waarheid. Slechts weinigen aanbaden den eenigen, waren God. Zelfî de Joden lieten zich veelaj door blinde driften misleiden. En ondei de menschen gold overal als wet : „ oog voor oog, tand voor tand! " Onze goddelijke Zaligmaker kwam het menschdom uit den poe' der zonden opheffen. „ Ik ben, zeide hij, de Waarheid, de Weg er het Leven; die mij volgt, wandelt niet in de duisternissen. " En Hij ging al weldoende rond, deed de blinden zien, de doover hooren, de kreupelen gaan en predikte den armen het evangelie. En on de menschen zijn voile liefde te kunnen schenken, liet Hij toe dat veler onder zijn eigen volk Hem nietbegrepen, maar Hem vervolgden en eindelijt tôt den kruisdood deden veroordeelen. Zoo zeer heeft Jezus ons be-mind, dat Hij voor ons den schandelijksten dood heeftwillen sterven Zijn dood was tevens ons licht : zijn dood opende voor ons den hemel

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Paderborn von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume