Nieuwe Vlaamsche illustratie

1527 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 13 April. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Konsultiert 17 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/6d5p844w3k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

No. 30. Zondag 19 April VV.2. i 19e Jaargang. Verkrijgbaar btj de Ultgevers van het HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN ~BTB T3~*ï_ fk ** *1. • à . n . _ _ ,, IL • ■Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia', v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. Liit roerig Albanië. Deze foto ueeft in beeld weer de voornaamste mannen, die op 't oogen-blik in Albanië de veldtochten leiden tegen de oproerige Epiroten, die naar men zegt, door de Grieken worden gesteund. Men ziet hier eer-stens Essad Pascha de Albaneesclie min. yan Oorlog (met de witte fez); voorts den Nederlandschen generaal-majoor de Veer (met den steek met pluimen). aanvoerder der Albaansche gendarmerie, die door Hollandsche officieren werd georganiseerd en gedrild en de Nederlandscen overste Thomson (ter linkerzijde), die met generaal-majoor de Veer het meest op den voorgrond trad bij de Albaansche moeïlijkkeden. Het roert. De Neclerlandsche officieren, die naar Albanië zijn getrokken om daar de organisatie der gendarmerie op zich te nemen, hebben zich weïlicht niet vooraf 't denk-beeld gevormd, dat het er zôô zou toe gaan, als inderdaad het ge- val blijkt te zijn. Immers van een vreedzaam organisatiewerk is tôt op het oogenblik lang niet alleen sprake geweest. Majoor Thomson heeft reeds als bemiddelaar moeten optreden tus-schen de Albane^zen en de Grieksche Epiroten en toen zijn wijze van on-derhandelen den huidigen Albaa.n-schen Minister van Oorlog met Albaansche gendarmerie. De bereden Albaanscne gendarmen, door de daarheen gezonden Nederlandsche officieren tôt een krachtigweerbaar ruitercorps gemaalct. aanstond, werd hem kort en goed be volen de besprekingen te staken. An dere Nederlandsche officieren zijn bi Koritza in zeer gevaarlijke avonturei geraakt cbor met hunne gendarmeri in botsing te komen met de zooge naamde „heilige" bataljons der Epiro ten. Een hunner werd daarbij zelfs — gelukkig niet ernstig — gewond. Er nu klinken langzamerhand de berich ten, die uit- Durazzo het overig Europf bereiken, wel ietwat geruststellender docht recht pluis is het er nog lanj niet, daar in het stormachtigste ge deelte van Europa's stormhoek. Wan of naar buiten wel ailes bekend wordt wat daar in het binnenland wordt af gespeeld, lijkt ons zeer twijfelachtig. * * * Wij zullen nooit zôô veel weten, da wij niet meer zouden kunnen leeren. * * * Groote heeren hebben soms meer vij anden, dan haren op hun hoofd. Jhr. P. M. G. von Fisenne, t oiid-lid der Eerste lia-mer, te Rijswijk, over-leed, 76 jaar oud. Foto Frénay, den Haag. Op veldtocht ! Albaansche vrijwilligers, die van de hoofdstad Durazzo per vaartuig naar Valona worden vervoerd voor den veldtocht teger de Epiroten, die van de Albaansche overheersching niets wil- len weten. Directeur A. H. Geurts. Tôt directeur van de bekende onderwijsinrich-ting Rolduc (Kerkrade) is benoemd de ZeerEerw. Ileer A. H. Geurts. Foto P. Stutz. Ds. R. J. VV. Rudolph, benoemd directeur van het in aanbouw zijnd Chr. Opvoedingsgesticht te Amersfoort, wordt al-daar, ernstig aan kan-ker lijdende, verpleegd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Nieuwe Vlaamsche illustratie gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1895 bis 1915.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume