Nieuwe Vlaamsche illustratie

1581 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 30 August. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Konsultiert 11 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/r49g44k10s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I No. 49. ZONDAG 30 AUG. 1914 19e JAARGAJMG. Verkrijgbaar bij de Uitgevers van het HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Prijs Frcs. 3-60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Oruk A, UitpaAe [Jitsevers-Maatschappij ..Neerlandia" v/h. o.a FirtMA F. B VAN DITMAR. Utrerht. Van liet Belgisch gevechtsterrein. 3elgisclie soldaten gaan zich verschansen op den hooizolder van een boerenliofstede. In hinderlaag.' itsche soldaten, die zich verdekt hebben opgesteld en zich op deze wij-ze hoeden voor het valkenoog der vliegeniers. Een door den oorlog zwaar geteisterde streek. Een lange trein Duitsclie fouragewagens trekt door het platgesclioten en verbrande Bel-gische grensplaatsje Mouland. In het ongelukkige dorpje heeft de oorlogsgeesel in al zijn heviaheid aewoed. De meeste mannen werden neeraeschoten of aevanaen aennm.en. vrmnnpn en kinderen op de vlucht ge-dreven en aile huizen geplun-derd en aan de vlammen prijs gegeven. Gepantserde automobielen. Voortdurend liebben wij in dezen oorlog gelezen van het groote nut der gepantserde automobielen. Het snelle verplaatsen en de groote berg-ruimte van dit moderne vervoermiddel is de reden dat het zich bij uit-stek voor oorlogsdoeleinden leent. Herhaaldelijk vernamen wij hoe voor-al de Duitschers plotseling met een honderdtal dezer voertuigen voor een Idorp verschenen waaruit op eens een groote menigte soldaten sprong, die de' bevolking verrastten. De groote, ijzeren pantserplaten rondom de auto's hebben deze nog meer geschikt gemaakt om een plotselingen inval in een vijandige streek mogelijk te maken. Op de foto ziet mtn eenige Belgische soldaten in gepantserde auto's op weg naar Visé. 7Âj hebben de mitrailleuses achter de hooge stalen pantsers opgesteld en, door kijkga-ten daartoe in staat gesteld, verkennen zij den vijand.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume