Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre nous: anciens élèves du Collège Notre Dame d'Anvers

3036 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 März. Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre nous: anciens élèves du Collège Notre Dame d'Anvers. Konsultiert 21 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/jh3cz32t8f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

N° 8. i Mars 1917-1 Maart 1917- Entre Nous Onder Ons Anciens élèves du Collège N. D. d'Anvers. Oud-leerlingen van het O. L. V. College Antwerpen. DOOB vaa P. Oscar Erkens S. J. Brankavdier. tDen 3 Februari 1917 overleed de ^E. P. Oscar Erkens S. ]., bj ankar-dier bij 't Ie jagers te v jet. Bij was 's morgens naar een voorpost gegaan ten Noorden van Dixmude o3> eenen gekwetsten te verzorgen en teveidragen. Bij het terugkeeren werd hij doodelijk ge-kwetst door eenen kogel die hem in den nek binnendrong en onder het rechteroog uit-kwam. Hij werd naar het hospitaal van De Panne overgebracht waar hij overleed. Erkens werd geboren den 5 September l8g5, begon zijne stuciën in 'tSint Jozef's College te Turnhout «n eindigde de huma-niora in 't O. L. V. College te Antwerpen. (1909-1913.) Hij trad het noviciaat der Jesuiten binnen den 24 September igi3, en vertrok tijdens den oorlog naar Engeland (September 1914.) Hij werd ingelijfd en naar het kamp van Auvours gezonden in Juli 1915. Zijn groote wensch was naar 't front te mogen vertrekken. Het werd hem slechts toegestaan in Mei 1916.Hij werd als brankardier aan 't Ie Jagers Le Bon i® Cie gehecht. Den 14 November 1916 werd hij gekwetst vôôr Dixmude door «en bomscharf, maar reeds in December vervoegd® hij, op zijn aanvraag, zijn regiment (I Brn 3 cie). Geen twee maanden later had het doodelijk onge-val plaats. Hij werd den 7 Februari te Adinkerke begravan. Wij hebben hem geksnd als studiemak-ker : gewetensvolle jongen die ailes met bezadigheid en volmaaktheid verrichtte. Deze karaktertrekken bleven hem getrouw tijdens zijn kloosterleven. Hij ging zijn kalmen gang, zonderhaast noch rust,stet-ds voortstrevend, zonder haperen, waar Gods wil hem stuurde. Alras kwam het uur wasr-op hem het leven gevergd werd ten dienste van zijn svenmensch. Hij liet zich niet het minste afschrikken. En toen men hem, ge-veld, wegvoerde, herhaalde hij zijne geloften van eeuwigdurende armoede, kuischheid, en gehooraaamheid. Zoo trad zijne ziel voor den troon van God, gehuld in 't bîank feest-gewaad harer mystische bruiloft met Jezus-Christus.— o — Le sous-lieutenant Joseph Deprater, de l'année de rhétorique 1912-1913 est décédé à l'hôpital de la Porte de Gravelines (Calais). Les détails de sa mort manquent encore. Les anciens élèves du collège ne manqueront pa3 de se souvenir devant Dieu de ce camarad© regretté.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume