Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1735 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 25 Dezember. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Konsultiert 13 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gf0ms3m444/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONZE TAAL Nr 128-129, KERST-NUMMER Qôttingen, 191' In de bange verwachting, zingt heel lijze weer het zilveren toonderlied van peis en vrede ! Heel de christenheid die jaren lang al smacht naar het Woord dat icorden moet, wendt de blikken naar het Oosfen waar dagen moet de blijde dag ! En de pinkelende sterre van hun hunkerend hopen leidt ze, hand aan hand, als broeders uit één huis, naar h nederig stalletje guider in de heïlige bergen icaar 't Licht der wereld werd geboren ! Door ieder hart, dat weet of gelooft, wuift nu een zuivere wind van vreugde ' en vroomheid, trilt nu een gevoel van blijheid en schoonheid ! Door die atmosfeer van samenvoe-len ivuiven hemelsche vleugelen en lachen blijde zangen van rondglijdende geesten en uit de hartegoedheid der meeste menschen stijgt util en statig een wierook van innigheid en gebed lioog naar den hemel!... De ivijding van dien rrededag ; ivaar Gerechtigheid en Broederlijkheid hand in hand staan en glimlachend toeknïkken die vele zielen zuch-tend naar verlossing !... Heel de menschheid verbindt zieh voor de gezamenlijke vreugde en plechtig klinkt door die zielenstitte de belofte van rechtvaardigheid en goeden uni ! Wij ook, strijders voor Vlaanderen, buigen neêr tôt den grond der aarde en brengen hulde aan 't levende Licht, dat 't Goede Nieuivs verkondigt in den baaierd van haat en liefde, van roofzucht en recht, van ver-drukking en opstand, van strijd en streven, van zege en ondergang ! Wij knielen neêr, ootmoedig, in de kracht van ons beseffen, met het geloof in de ziel, de hoop op t gelaat en de liefde in het hart ! En uit ons ( zingt ook meê een lied van blijheid, schoon- | heid en peis, gedroomd in onze lange droomen, k die helaas ! niet leven kunnen in die koude \ werkelijkheid ! Wij gevoelen geen haat ons \ branden in de borst, geen nijd ons njpen in j de keel, geen roofzucht kramptrekken in onze < handen : wij gevoelen niets dan liefde, liefde s voor ons voile, liefde voor aile volkeren, liefde | voor de heele arme menschheid die blind ver- bloedt voor ijdele ivoorden en luide leugens, liefde voor de slachtoffers en groot, iveeïg- l groot medelijden voor de beulen die de S Natuur doen zondigen tegen zichzelt. En tiit dit liefdegevoel groeit in ons harte | vaster en dieper 't bewustzijn van het recht, s de drang van den plicht, de hoop en het i vertrouwen, de wil en de wensch van vr jheid, | | vrede en vreugde ! In de herinnering aan de ( ! geboorte van het Licht van liefde, ijskoud i l ontvangen door een griezelende wereld, slaan j < wij krachtdadiger nog de handen samen, > vleien ons aan tegen het onbekende dat wij / voelen aantrïllen van uit het oosten, in de > verwachting dat cle dagencle dag het nieuwe j licht zal brengen, herzwerm wij den eed. van getrouwheid tegenover het Recht, den eed ) van opstand tegenover de verdn kking, den i eed van liefde tegenover den haat, tot'dat de / klokken van aile ivindstreken zullen zingtn î naar aile hoeken het triomflied der Verrijzenis en de volkeren mekaar totêr de hand zullen | ï reiken en zich noemen allen broeders in een ( > wereld, waar liefde en gerechtigheid hoog j ( zullen zetelen boven een menschheid van | | goeden wil !... 1 GOD JUL ! J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Göttingen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume