Onze Temschenaars

3128 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1919, 01 Februar. Onze Temschenaars. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/r20rr1qb59/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ww»* w WII Jg—UWI Nummer 19. a {Met toelating der krijgsoverheid) Februari-Maart 1919. PllIJS : voor Burgers fr. 0,25 Voor Soldaten, KOSTELOOS. CWW—Ht—BXII i— III l l I ■Wlll ■■■■■——MWgr I—J»l !■ ■ I — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Oktaaf BULTERYS - a) de soldaten weaden zich tôt : 0. BULTERYS, serg., dienst der krijgsgeb., Brasschaet-Polygoon bj de vluehtelingen tôt : CL, DE LANDTSHEER, CI/ 10e D I, Bezettingsleger c) onze Temschenaars nit Holland tôt : Aug. BRYS, p/a M Van Daele-Brys, Kouterstr. Temsche Ons Tweejariq bestaan. Heden is het twee jaren geleden dat " Onze Temschenaars » gesticht werd. Onze makkers kennen hun bladje, en weten, beter dan wie, wat belang het yoor hen had. En bij een overzicht der verschenen nummers, mogen wij ons verheugen dat ons nederig gazetje steeds yooruitgang maakte. Bij ons eenjarig bestaan drukte de redaktie de hoop uit, het tweejarig yerschijnen te Temsche te mogen vieren ! Die hoop is nu waarheid ! Doch verdwijnen zal ons bladje niet; want wat het was, in de dagen van hopeloozen strijd, zal het blijven in de dagen van zonnigen vrede : « de vriendenband der soldaten van Temsche». Nog zijn de meesten op vreemden grond of ver van huis, nog zijn er Rech-ten te verdedigen, nog dooden te her-denken !... Makkers ! Onze Temschenaars is uw bladje. Rebt ge klachten of rechten te verdedigen, uw bladje is daar ; allen moet gij ons medehelpen in onze taak. Later wordt uw bladje het orgaan van den onpartijdigen Oud-Strijdersbond Allen eensgezind dus de handen uit de mouwen we blijven vereend zooals in vroeger dagen, we verachten aile kleinzielige dorpspolitiek... daar staan we boven... onze leuze is : Hooghartig vooruit. voor Temsche... en Vlaanderen! De Redaktie. Het weclereien.** Ginder!.... Ja, heel ver nog, tusschen de boomen door, van den nog neveligen gezicht-j einder.... ginder verre.... nog als eene onzekere schimme, verscheen ons de onde toren!.... Vermoeid, hijgend, want we kwamen van verre, met den zwaren rugzak op de schouders, en de riemen snijdend ons door't vleesch.... we waren immers op weg naar huis 1 INaar huis !.... Na 4 1/2 jaren, in de onzekere marteling van ons bewogen soldatenleven... Veelhadden we doorgemaakt, zooveel, maar één gedachtbleef ons altijd zitten vastgeankerd in het hoofd: l « Wanneer zien we Temscb weer?... » Was

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze Temschenaars gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Temse von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume