Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

141 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 11 September. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Konsultiert 19 Januar 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pn8x92363t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

- 1 fi(M Gesetz- und Verordnunasblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens Ûltgegeven door de politieke Publié par le département poli- afdeeling bij den Generaalgou- tique près le gouverneur général verneur in lîelgië. Gedrukt in de 11T , «f j • 11 i i i i i ni*» enBelgique; imprimeuBi'uxelleg drjfltkerij van het Wet- en Veror- Wet" dl-VerOrdCIl)Il«Sblatl VOOI' OC LCZCttC StreKCIl vail Bellîie. ^mis l'imprimerie du Bulletin deningsblad.Brussel.Leuvensche ~ ^ des lois et Arretes, rue de Lou- straat40. vain 40. Het Wet- en Verordeningsblad On peut s'abonner au Bulletin, iovlSgeBnô!mdeverŒerii. Tij Bulletin olKcicl des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Duitscliland en in liet onzijdige pays neutres, par l'intermédiaire buitenland bij de Duitsclie post- de l'administration des postes, kantoren tegen een kwartaal- au prix de 2,50 M. pour un abon- abonnement van 2,50 mark. En- nement trimestriel. Vendu sépa- kele nummers kosten 20Pfennig , ,. , . . , , . „ . . „... .. rement le numéro coûte20Pfen- per stuk. De doorloopende toe- . Herausgegeben von der Polittschen Abte.lungbei dçm Ocneralgouvoineur m Belgien. Gedruckt nig_ La susaite imprimerie se zending van het bijblad tôt liet in^er Druçkerei des Gesetz- und VerprdiuingstiUUes zu isrnssel, Lowenerstrasse -10. _ cliarge également, sur demande. Wet-cil Yerordenirtgsblad kan Das Gesetz-und Vcrordnungsblatt kann iii Belgien durcli die gemmnte Druckerei. in .)eutschland do 1V:nvol régulier de l'annexe dp vnnmnpnuio iirnUkerii teeen und îm neutralon Auslaml durcli die deutsclflen Postaiistalten fUr2.»0 M. viertcljuhrlicli regelmas- .,,, n,,ii<>im des t ois et ArrM« de aan t eiiidc van elk kwartaal si« bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des coiitre paiement A la lin de te innen soin van 4 Pfennig ner Beibiattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann liei der genannten Druckerei gegen die am rhaaiie trimestre' do 4 Pfenniir TOI van ieder nummer besteld Ki":c )°(len vierteljahres einzuzielienden Métrage von 4 Pfennig fur ein uiatt der einzelnen Nummer paneuille de"cliaàue numéro worden. beantragt werden. ■ . BRÙSSEL. 1\ 115. M. SEPTEMBEB 1915. INHALT: Verordnung liber die Bestrafung von ScliSdigungen wegen deutsclifreundliclier ilaltung, S. 1001. — Verordnung, betr. den Transport von Zucker, usw, innerlialb Belgiens, S. 1002. 1NEOUB : Verordening over liet bestraffen van benadeeliging wegens rniitschgezinde liouding, bl. 1001. — Verordening betreftend het vervoer van suiker, enz. binnen Belgie, bl. 1002. SOMMAIRE : Arrêté concernant la répression des abus commis au préjudice des personnes germanophiles, p. 10(2. — Arrêté relatif au transport du sucre, etc. dans l'étendue du territoire belge, p. 1003. * L VËRORDNVNG iiber die Bestrafung von Schadigungen wegen deutschfreundlicher Haltung. Artikel 1. Wer es unternimmt, andere durch Aufstellung von Verrufslisten oder Androhung von Nachteilen oder ahnliche Mittel in ihrem Vermiigen oder ihren Erwerbsmoglichkeiten deswegen zu schâdigen, weil sie Deutsche sind, mit Deutsclien Beziehungen unterhalten oder eine deutschfreundliche Haltung zeigen, wird mit Gefàngnis bis zu zwei Jaliren oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft. Auf Geldstrafe kann auch neben der GeJangnisstrafe erkannt werden. Die gleiche Strafe trifft denjenigen, der ans einem der bezeichneten Griïnde einen anderen beleidig^ oder misshandelt, oder der durch Androhung von Nachteilen oder ahnliche Mittel andere zu hindern sucht, eine deutschfreundliche Haltung zu zeigen. Wird eine-der nach Absatz 1 und 2 strafbaren Handlungen von mehreren gemeinschaftlich begangen, die sich zu diesem Zwecke verbunden haben, so wird jeder Teilnehmer an einer solchen Verbindung aïs Tàter bestraft. Die Strafe kann in diesem Falle auf fiïnf Jahre Gefangnis erhoht werden. Artikel 2. Zustandig sind die Militiirgerichte. Brùssel, den 4. September 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, C. G. A' 3396. Generaloberst. VERORDENING over liet bestra/fen van benadeeliging wegens Thdtscligezinde liouding. \ Art. 1. Al wie poogt, anderen door het opmaken van zwarte lijsten of bedreigen met benadeeliging of dergelijke middelen in hun goed of broodwinning sebade le herokkenen, omdat zij Duitschers zijn, met Duitschers betrekkingen onderhouden of eene Duîtschgezinde houding aannemen, wordt met ten hoogste tvvee jaar gevangenis of met ten hoogste tienduizend mark boete gestraft. Boete kan ook met gevangënisstraf tegelijk uitgesproken worden,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume