Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

279 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 24 Mai. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Konsultiert 17 April 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/d795717t4g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

- 37(51 - Gesetz- und Verordnungsblatt tHteeferen éoor fie polltlel» tïieeling bij den Generaalsou-verneur in België. Gedrukt in de ârukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche itemat 40. flet Wet- en VerordeDlngsblad kl ta Belgié verkrijgbaar bij tr&vengenoemde drukkerii, in &>iitschland en ln het oniijd.'ge Sultenland bij de Duitsctie pcst-fcsntoren tegen een kwartaal-Mxmnement van 2,30 mari. En-kaê" nummers kosten 20 Pfennif ptr stuk. De doorloopende toe-tmàmg van het bijblad tôt het Wet- en Verordeninssblad kan Se -oornoemde drukkerij tegen ts "t einde van elk kwartaal Il Innen som van « Pfennig per «si sue Mer nuramer ^estaM ■SJÏÏFâS*. for die okkupisrten Gebiete Belgiens. Wet- en Terordeningsblad voor de bezetle strekea m Belgit. Rulletii oSciei ies L«is et Arrêtés pour le territoire belge eecipé. Herausgegefesn ron der Politischen Abteilung bel dem Generalgouverneur ta Belgtas. eMnickl in der Druckerei des Gesetz- und verordnungsblattes zu Brussel, Lowenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei. in Deutschiand l'jid im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fur 2.50 M. vierteljatirlich regelmâs-sig beiogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die forUautende Zusendunj dej Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bel der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden VierteU&hres eimuiieheuden Betrâee von 4 Pfennig fUr sm Blatt der ctoielnea NumiMc beantragt «renies. i Publié par le département poli-, ttque près le gouverneur général en Belgique ; imprimé àBrurelle» dans l'imprimerie du Bulteti» des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans le« pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20Pfen-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la tin de chaque trimestre, de 4 Pfennif par feuille de chaque numéro. i Publié par le département poil-, ttque près le gouverneur général en Belgique ; imprimé àBrurelle» dans l'imprimerie du Bulteti» des Lois et Arrêtés, rue de Lou-v&in 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans le« pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20Pfen-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la tin <i« chaque trimestre, de 4 Pfennif par feuille de chaque numéro. I I BRUSSEL. 349. 24. MAI 1947 1NHALT: Verordnung, betr. Ausbildung der Lehrïriifte fllr die Mittelschulen, S. 37G1. — Bekanntmactiung, betr. Liquidation franzôsisclier Unternehmungen, S. 3762. — Bekanntmactiung, betr. Ernennung eines Zwangsverwalters, S. 3763. 1NHOUD : Verordening betreffende de vorming van de leerkracliten voor de middelbare scholen, bl. 3761. — Bekendmaking betreffcndc de likwidatie van Fransche ondernemingen, bl. 3762. — Bekendmaking betreffende de benoeming van een dwangbelieerder, bl. 3763. SOMMAIRE: Arrêté concernant la formation des membres du personnel enseignant des écoles moyennes, p. 3762. — Avis concernant la liquidation d'entreprises françaises, p. 3763. — Avis concernant la nomination d'un séquestre, p. 3763. l l BRUSSEL. 349. 24. MAI 1917 1NHA.LT: Verordnung, betr. Ausbildung der Lehrkriifte fllr die Mittelschulen, S. 3701. — Bekanntmactiung, betr. Liquidation franzôsisclier Unternehmungen, S. 3762. — Bekanntmactiung, betr. Ernennung eines Zwangsverwalters, S. 3763. 1NHOUD : Verordening betreffende de vorming van de leerkracliten voor de middelbare scholen, bl. 3761. — liekendmaking betreffende de likwidatie van Fransche ondernemingen, bl. 3762. — Bekendmaking betreffende de benoeming van een dwangbelieerder, bl. 3763. SOMMAIRE: Arrêté concernant la formation des membres du personnel enseignant des écoles moyennes, p. 3762. — Avis concernant la liquidation d'entreprises françaises, p. 3763. — Avis concernant la nomination d'un séquestre, p. 3763. 1. VERORDNUNG, 1. VERORDNUNG, - -j ~ leî des mi» dret Steraea bezeiehneteHVerordnungei ht Bekanntgabe aueh durch Maueranschlag beabsichugt ite Shrigen isind durch die Gemeindebehôrden in ortstU» Meker Weasc iashesoadere u die Interessenten Musa Les arrêtés marqué! de trais astérisques seront Ukfcés Les antres doivent être portés à la connaissance ta faktk et spécialement des intéressés pu les *Amiaistmj«ai communales, qui procéderez ainsi aa'eUu est ecetsai de te ta*.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume