Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

659104 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 19 Dezember. Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad. Konsultiert 07 Juni 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fb4wh2fq8j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Hoe staat het met dbim Oorlog ? XII Beknopte oogenschouw der Krijgskundige en politieke gebeurtenissen. DE VREESELIJKE WAPENEN VAN DEN HUIDIGEN OORLOG Het werpen Van handgranaten naar de loopgraven des vijands. In Meso- T7R gedurende de verloopen week aan krijgs-. ... gebeurtenissen niets bijzonders of beslissends p amie. voorgevallen, uitgezonderd de erge tegenslag dien de Britsche troepen in Mésopotamie opliepen, waar de Engelschen, na een hevig gevecht in den omtrek van Ktesiphon, tôt omtrent 125 km. werden achteruit geworpen, juist op het oogenblik dat zij meenden zich meester te maken van Bagdad, de oude stad der Kalifs en de sleutel tôt den beruchten ijzerweg doorheen het Oosten en tôt de Perzische Golf. * In Mace- De houding van Griekenland is steeds raadsel-donië. ach'tig de Bulgaren dreigen met eene omsingeling en de Duitsch-Oostenrijksche troepen zijn binnen Monastir : dit ailes samen beschouwd, eischt de hoogst-drin-gendste voorzichtigheid van wege het Ëngelsch-Fransch leger, onder bevel van generaal Sarrail, dat zij zich niet verder wagen. Naar het oordeel van de Gaulois zelve, beschikt dat klein legertje enkel over een beperkte macht, over materiaal dat geenszins voldoende is voor de te volvoeren taak, en kan het niet rekenen op de onmiddellijke hulp der verbonden Mogendheden. Als men daarbij daartegenover eens de troepenmacht en de stoffelijke hulpmiddelen der Duitsch-Oostenrijkers stelt, die onder andere over een vreeselijk geschut beschikken, — vree-selijk zoo door het getal als door de kracht, — dan moet men daaruit besluiten dat het eene hersenschim zou zijn zich tegen de aanspoelende zee te verzetten. De Engelsch-Fransche troepen hebben dus ten voile Ser-visch-Macedonië ontruimd 0111 zich inderhaast terug te trekken op Saloniki, gelijk wij het overigens sinds lang voorspelden. Op de Van het Fransche front meldt men niets anders andere c'an kruisvuur der artillerie, dat bij poozen herneemt, Fronten van zee tot 'n Champagne. Dat zijn uitsluitend- plaatselijke gebeurtenissen, die alleen voor gevolg hebben een eindje loopgraaf te beschadigen zonder verger uitwerksel op het geheele der feiten. Zoo is het eveneens op het Russisch front, van waar men krijgsbewegingen overseint in Koerland en Galicië, die echter ooîc den algemeenen toestand niet beinvloeden. Op het Oostenrijksch-Italiaansche front, in Trentino, wordt de stellingoorlog voortgezet, bepaaldelijk ten Wcsten van Riva. Hetzelfde geldt voor den Isonzo-kom, waar de aanvaller heel wat volk offert om een stuk loopgraaf te bezetten, dat hij echter 's anderdaags weer moet ontruimen. Dat heeft allemaal met den minsten invloed op... het einde. En de O ndertusschen hebben de regeeringen van politieke Frankrijk, Rusland, Japan, Italie en Engeland . . ,0 onderling de overeenkomst gesloten geen afzon-oes an . derlijke vrede te zullen sluiten. Van den anderen kant, heeft de Duitsche Rijkskanselier, heer von Bethmann-Hollweg, in zijn redevoering in den Reich-stag, krachtdadig verklaard dat Duitschland, dat thans zegeviert op al de fronten, met gerust gemoed de vredesvoorstellen kan te gemoet zien, maar bekwaam en gereed is tot het einde door te drijven. Dat ailes, evenmin als de herhaalde krijgsraden die de Hondgenooten houden, laat ons nog in de verste verte geen straaltje der vredezon doorschemeren. DE VREESELIJKE WAPENEN VAN DEN HUIDIGEN OORLOG Met bijzondere toestellen wordt brandend vocht de vijandelijke loopgraven in gestuurd. 134

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad gehört zu der Kategorie Culturele bladen, veröffentlicht in Brussel von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung