Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

770 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 19 August. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Konsultiert 04 Oktober 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/154dn40j2k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

VIJFTIENDE JAAJt Nr 231 Gazet Woensdag: 19 Augustus 1914 Woensdag 19 Augustus 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel Prijs ". 5 cectiemec ABONNEMENTEN: 1 Jaar 6 maand S maand •fr. 14 7 3.80 2010f.M M .11f.00 »elotè, vrachtVTf Nederland, » andere landen AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. . .ffc0,50 3° Bladzijde* • •'*♦ fr. 2 en5,00 . .»5,00 van BiÜSSEL Men kan inschrijven ten bureele van het blad •0, St. Plettrstraat, trustai? an op d.e postkantoren Alle,abonnenten ontvangen een geülusireera bijvoegsel van 8 bladz. De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) heiben recht op een gratis boekenpremie TELEFOON? Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie :A 2384 2« Bladzijde Rechterlijke afkondigingen Hoofdopstelier-Eigenaar : JULIUS HOSTE, BRUSSEL Voor alle antnoncen xicn wenden ten bu*eala StrPIBTERSTRAAT, f. BRUSSEL VERSCHIJNT 7 AAI PER WEEK ONS LEGER HUUDT STAND Het Vertrouwen van ons Volk EEN MACHTIGJRIJGSLiED Al de bladen zonder onderscheid zijn heteens den moed onzer Vlaamsche jongens bijde gevechtenn. Overal waar zij fen strijde trekken weerklinkt hun krijgslied, de «Vlaamsche Leeuw», en die zang werkt zoo opzweepend op de gemoederen dat zelfs de Walen de wijze meezingen. Op verzoek van vr lezers geven wij hieronder den teksizen Vlaam: krijgszang -. De Vlaamse:e Leeuw VERJAAGD DOOB ORLOG Onze - Een Ambulancis. „U wild^aarhetfron^ Soldaat^clrijder Iers zijn de soldaten levensmiddelen en HIJ WILDE NAAR 'T FRONT In ven kantonnement zijn ze aan het spitten het delven, het hakken en kappen. Ken kommandant klopt een piet op den en vraagï : - — Gaat het ? VROUWEN UIT HET DORP // ff MOUSS4ULT, EEX DER OORLOG VÉRFOTOBUREAUX > IV.CI1E0IUl TE STEKEN EN iRWOESTE DORP den van 11:Sis. TWEE DUITSCHE SOLDATEN BBACH'i NEDERI. (ND.SCHE11 A \1(Hl] GELEVERD WERD. WIJ ZULLEN VERSCHILLENDE FOTO'S VERS' BEREIKEN, VAT TEN NOOR- OORMR DE (HE POSTEN OVER- IU.LT IN.(" TEN GSFOTO- WEI.EP 1 ——-. F IE DOKli SCHIJNEN. De Oostenrijkers nogmaals verslagen DE SERVIËRS HAKKEN DRIE REGIMENTEN IN DE PAN EN VEROVEREN 14 KANONNEN Nisj, 18 Oogst. — Le Oostenrijkers zijngansch vi geworden nabij Ohabats. Zij gingen op de vïucht in de richting vanLosnitza, Lechnitsa en Chabats, achtervolgddoordrie regimenten hunner : en in de pan hebben gehakt en 14 kanonnen buit maakten. Havas-Rcuter. - t£anm~ raarC;iea n . mijn laatste maal zijn. zegt de op zij schuiven voor rem, die ajn sok]aatbedaai.d tgevaar leven veil had-voor het vaderland.l!JerdeCT1durvenzienNiet>dat-lk n. treinrijdt voorbij. Op eiken wagendaaraltijdaandenkivoora, nfcta]sjkbdcn staat een groot rood kruis. Lmnen, op destrijdben>u^ ^ mj. vwmynie^ toen elen, rnsten gewonden. Een rookt uit 7emed€zenocUmdg^^n dag^gde, een lange, steenen pyp en staart gemoedelijkj Enhi: haaJteenbri

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Brussel von 1900 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume