Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

954 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 24 Oktober. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 19 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bg2h70993c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens, Wet- en VerordeningsUlad voor I Dezelle streKen in Beiyië. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés poor le territoire belge occupé. ■br'ùssel 9. 24. OKTOBER 1914. ' VERORDNUNG. ■ Die durch die Verordnung vora 23. September 1914 (Nr. 4 des Geselz- und Verordnungsblattes fïir die okkupierten Gebiete Belgiens) ■szum 31. Oktober d. J. verlangeite Frist fur Protesterhebungen und sonstige zur Wahrung des Regresses bestimmte Rechtshand-lingen wird hierdurch bis zum 30. November 1914 verlàngert. Briissel, den 21. Oktober 1914. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von der Goltz, Generalfeldmarschall. 1° VERORDENING. IDe door de verordening van 23 September 1914 (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr 4) tôt âleD Oktober 1914 verlengde termijn voor protestverheflingen en andere tôt waring van regres bestemde rechtshandelingen wordt ïiierdoor tôt den 30" November 1914 verlengd. Brussel, den 21n Oktober 1914. De Gouverneur Generaal in België, Vrijheer von der Goltz, Generaal -Veldmaarschalk. 1° ARRÊTÉ. ■ Les délais pendant lesquels doivent être faits les protêts et autres actes conservant les recours, délais prorogés par l'arrêté du 23 septembre 1914 (N° 4 du Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé), sont prorogés à nouveau par le présent ■n'été jusqu'au 30 novembre 1914. Bruxelles, le 21 octobre 1911. Le Gouverneur général en Belgique, Biron von dlr Goltz, Feldmaréchal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume