Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

568 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 11 September. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 22 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/sn00z72g3n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en VerordeningsUlBd voor de bezette streKen van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. BRÙSSEL. N°2. 11. SEPTEMBER 1914. 1. VERORDNUNG. Die durch Verordnung des Kënigs der Belgier vom 2. August dieses Jalires (Moniteur vom 3. August 1914, N° 213) gewiihrte und durch Verordnung des Kônigs der Belgier vom 6. August dieses Jahres (Moniteur vom 9. August 1914, N° 221) verhingerte Frist fi'ir Protesterhebungen und sonstige zur Wahrung des Regresses bestimmte Rechtshandlungen _ wird hierdurch verliingert und zwar einstweilen bis zum 30. September dieses Jahres. Briissel, den 10. September 1914. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von der Goltz, Generalfeîdmarschall. lo VERORDENING. De door verordening des Konings der Belgen van 2 Augusti van dit jaar (Moniteur van 3 Augusti 1914, nr 215). toegestane en door verordening des Konings der Belgen van 6 Augusti van dit jaar (Moniteur van 9 Augusti 1914, nr 221) verlengde termijn voor protest-verheffingen en andere tôt waring vanregres bestemde rechtshandelingen wordt hierdoor verlengd en wel voorloopig tôt 30 September van dit jaar. Brussel," 10 September 1914. De Gouverneur Generaal in Belgié, fc* Vrijheer von deiî Goltz. Generaal - Veldmaarschalk. 1° ARRÊTÉ. Les délais pendant lesquels doivent être faits les protêts et tous actes conservant les recours, délais accordés par l'arrêté du Roi des Belges en date du 2 août 1914 (.Moniteur du 3 août 1914, n° 215) et prorogés par arrêté du Boi des Be'ges en date du 6 août 1914 {Moniteur du 9 août 1914, n° 221), sont prorogés à nouveau par le présent arrêté provisoirement jusqu'au 30 septembre 1914. Bruxelles, le 10 septembre 1914. Le Gouverneur général en Belgique, Baron von der Goltz, Feldmaréchal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume