Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

661 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 05 Oktober. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 27 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vh5cc0wb9n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Gesetz- und Verordnungsblatt tur die oKKupierten uebiete ueigiens. Wet- en Verordenlngsblad voor de bezette streKen va» België. Bulletin oiflelel îles lois el Arrêtés pu le territoire neige occupé. BRÙSSEL. N0 6. 5. OKTOBER 1914. VERORDNVNG. Deutsches Geld muss in den okkupierten Gebieten Belgiens in Zahlung genommen werden, wobei 1 Mark bis auf weiteres mit indestens 1.25 Franc zu berechnen ist. Brussel, den 3, Oktober 1914. Der Generalgouverneur in Belgiea. Freiherr von der Goltz, Generalfeldmarschali. VERORDEN1NG. Duitsch geld moet in de bezette streken van België in betaling genomen worden vvaarbij, tôt nader order, 1 mark met ten minste 25 frank moet berekend worden. Brussel, den 3 Oktober 1914. De Gouverneur Generaal in België. Vrijheer von der Goltz, Generaal-Veldmaarschalk. ARRÊTÉ. La monnaie allemande (espèces et papier-monnaie) doit être acceptée en paiement dans le territoire belge occupé, et ce jusqu'à Duvel ordre sur la base de : 1 mark valant au moins 1.25 franc. Bruxelles, le 3 octobre 1914. Le Gouverneur général en Belgique, Baron von der Goltz, Feldmaréchal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume