Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

653 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 17 November. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 27 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/z892806m0h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Gesetz-undVerordnungsblatt fur die okkupierten Oebîete Belgiens. Wel- en Verordeninysblad voor de telle «en van Belgiê. Bulletin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé. BRÙSSEL i\o a 2. 17. NOVEMBER 1914. 1. BEKkNNTMA CHUNG. Um ubersehen zu kôanen, wieweit Belgien mit Lebensmitteln versorgt ist, bestimme ich : Jeder Iandwirtscbaftliche oder gewerbliche Unternehmer, in dessen Betrieben nachfolgende Gegenstfnde erzeugt oder verarbcitet sverden, niihmlich : Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Mehl, Hiilsenfrùchte und Kartoffeln ist verpflichtet, innerhalb 10 Tagen aach Verôlfentlichuiig dieser Bekanntmachung eine Aufstellung seiner Vorriite, getrennt nach den einzeln oben angefiïhrten, Gegen-itiinden unter Beifiïgung seines Namens, Wohnortes und Arrondissemenls anzufertigen. Hierbei ist es gleichgiltig, ob die Vorriite dem Unternehmer gehôren oder ob er sic in Gewahrsam hat. Von dieser Verpflichtung sind die laadwirtschaftlichen oder gewerblichen L'nternehmer nur hinsichtlich der obengenannten Vorrâte unter 500 Kg befreit. Die Aufstellung ist dem Biirgermeister der Gemeinde oder seinem Vertreter einzureichen. Von diesem muss eine Zusammenstellung (lier angemeldeten Vorriite binnen weiterer 8 Tagen angefertigt und dem zustàndigen militàrischen Kreischef-eingereicht werden. Vorriite, welche innerhalb der obengenannten ÎO tiigigen Frist dem Biirgermeister niclit angemeldet sind, unterliegen der Konfis-cation.Die Biirgermeister sind verpfiiclUet, auf baldiges Ausdreschen und Vermahlen des Gelreides hinzuwirken. Auf das bereits bestebende Ausfubrverbot vvird bingewiesen. Brùssel, den 1. November 1914. Der Generaalgouverneur in Belgien, Freiherr von der Goltz, Generalfeldmarsçhall. 0 IBEKENDMiKING. Ten einde te kunnen constateeren in hoeverre België met levensmiddelen is verzorgd, verorden ik : Ieder Iandbouw- of nijverheidsondernemer in wiens bedrijven de volgende voorwerpen gemaakt of vervverkt worden : tarwe, rogge, erst, haver, maïs, meel, peulvruchten en aardappelen is verplicht, binnen de 10 dagen na de publicatie van deze bekendmaking, een pstelling te maken van zijne voorraden waarin de bovengenoemde voorwerpen elk afzonderlijk aangegeven zijn, met aangifte van zijn îtam, woonplaats en arrondissement. Het is onverschillig of de voorraden eigendom zijn van den ondernemer of wel hij ze in bewaring eeft. Van deze verplichting zijn de Iandbouw- of nijverheidsondernemers alleenlijk bevrijd voor bovengenoemde voorraden beneden de kilogrammen. De opstelling is aan den burgemeester der gemeente of aan zijnen plaatsvervanger te overhandigen. Door dezen moet eene recapi-"latie van aile aangegeven voorraden binnen verdere 8 dagen opgemaakt en aan den bevoegden militairen district-bevelliebber over-fandigd worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume