Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

394 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 13 Dezember. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 24 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/j38kd1rz2v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in Bclgië. Gedrukt in de draklierij van het Wet- en Veror-dcningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in . Buitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Prennig per stuk. De doorloorende toe-îcnding van het bijblad tôt liet Wet- en Verordeningsblar! kan de voornoemde drukkerij tegen de aan 't einde van elk kwartaal te iiiuen som van 4 Pfennig per vel van ieder uummer besteld worden. Wet- en Verordeniugsblad voor de bczetle streken van België, lulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé d ■ a ti Herausgegeben von der Politisehen Abteiiung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt !! iu der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel. Lowenerstrasse 40. ' Das Gesetz- und Verordhungsblatt kann i "*igien durch die genannte Druckerei, in Deutschland Ji und im neutralen Ausland durcli die deuu. ...n postanstalten Ulr 2,">o M. vicrtcljalirlicli regelmiis- " sig bezogen werden. Die einzeJne Nummer kostet 20 prennig. Die fortiaufende Zusendung dos V. Beiblattes zum Gesetz- und Verordnunâsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die ara Etide jeden Vierteljahres einzuzielienden Detriige von 4 Ptenuig fur ein Malt der einzelnen Nummer „ beautragt werden. ^ Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé àBruxelle3 dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'Intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 2ftl'fen-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi règuliei de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, A la Un de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. W» 152. 13. DEZEMBER 1913. INHALT : Verordnung, betr. Ergiinzung der Verordnung vom 11. Oktober 1915 Uber die Verwertung von Knochen und anderen tierischen Stoffen, S. 1411. — Verordnung Uber die Verjâhrungs-Fristen, S. 1413. INHOUD : Verordening betreffend aanvulling der'verordening van Un Oktober 1015 over het benuttigen van beenderen en andere dierltfke stoffen, bl. 1112. — Verordening over de verjaringstermijnen, bl. 1113. SOMMAIRE : Arrêté complétant l'arrêté du 11 octobre 1915 concernant l'utilisation des os et d'autres matières animales, p. 1412. — Arrêté concernant les délais de prescription, p. 1413. 1. VERORDNUNG, betreffend Ergànzung der Verordnung vom 11. Oktober 1915 uber die Verwertung von Knochen und anderen tierischen Sto/J'en. i Art. I. Die Bestimmungen der Verordnung vom 11. Oktober 1915 (Gesetz- und Verordiiungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens f 130) finden auch auf Hufe und Klauen, die von den Fiissen gelost sind, Anwendung. Art. II. Die Frist fur die Erstattung der Anzeige der in Belgien vorhandenen Bestiinde an Knochen u.s.vv. (Art. II der Verordnung vom 1. Oktober 1915) vvird bis zum 25. Dezember 1915 ausgedehnt. Art. III. Die gewerbsmâssige Entfettung der in Art. I der Verordnung vom 11. Oktober 1915 bezeichneten Stofïe durcli Wasser oder Dampf ird verboten. Art. IV. Die Ansammlung der in Art. 1 der Verordnung vom 11. Oktober 1915 bezeichneten StofFe in der Hand desselbcn Besitzers darf '00 kg nicht iibersleigen. Art. V. Ausnahmen von deu Bestimmungen dieser Verordnung kann die Oelzeiitrale bewilligen. Art. VI. Zinviderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden mit Geldstrafen bis zu 5000 M. und mit Gefungnis bis zu ïi Monaten oder mit einer dieser beiden Strafen geahndet. Zustiindig sind die Militârgerichte. Briissel, den 5. Dezember 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, 12135. Generalobersl. — 1411 -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume