Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1033 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 01 August. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 25 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/s756d5qv85/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

— 821 Gesetz- und Verordnungsblatt -fur die okKupisrten Gebiete lelgiens ke u- Il Wet- en Verordeningsblad voor de bezetle streken van België. $ Bulletin officiel des Lois et Arrêtés nour le territoire belge occud Uitgegeven door de politie afdeeling bij den Generaalgc verneur in België. Gedrukt in drukkerij van het Wet- en Veri denin gsblad, Brussel, Leuvense straat 40. Het Wet- en Verordemngsbl is in België verkrijgbaar tovengenoemde drukkerij, Duitschland en in het onzijdi buitenland bij de Duitsehe po (kantoren tegen een kwarta: [abonnement van 2,50 mark. E iele nummers kosten 20 Pfenr per stuk. De doorloopende ti iending van liet bijblad tôt X Wet- en Verordeningsblad k !de voornoemde drukkerij teg «e aan 't cinde van elk kwartc te innen som van 4 Pfennig p vel van ieder nummer bestf worden. n-i s ,e- Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruc et in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrOssel, Lôwenerstrasse 40. in Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschla an und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fur 2,50 M. vierteljiihrlich regelm; "ai sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung c er Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die a 1,3 Ende jeden Vierteijahres einzuziehenden Betrâge von 4 Pfennig fllr ein Blatt der einzelnen Numii beantraflrt wp.rden. | j ilftfi <TVi T . i !m if> .ir Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique ; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Eisl'.etin des Lois et Arrêtés, rue de couvain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique» à la susdite impri-[•C» merie, en Allemagne et dans les Says neutres, par l'intermédiaire e l'administration des postes, — au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu sepa-. . rément le numéro coûte20Pfen-CKt nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, l.Pa de l'envoi régulier de l'annexe fs~ au Bulletin des Lois et Arrêtés, aes contre paiement, à la fin de am chaque trimestre, dé 4 Pfennig Qer par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. M» 101. 1. AUGUST 4915. INSALT: Verordnung, betr. Ergânzung der Verordnung vom 1. Juni 1915 ttlr die Ausfuhr von Waren aus Belgien, S. 821. — Bekanntmacliung, betr. Stellung von Unternehmungen unter Zwangsverwaltung und Ernennung von Zwan'gsverwaltern, S. 822. 1NHO XJD : Verordening ter aanvulling der verordening van 1 Juni 1915 voor den uitvoer van waren uit België, bl. 821. — Bekendmaking betreffend het plaatsen onder dwangbeheer van zekere ondernemingen en het benoemen van dwangbeheerders, hl. 822. SOMMAIRE : Arrêté complétant l'arrêté du 1er juin 1915 concernant l'exportation des marchandises se trouvant en Belgique, p. 822. — Avis concernant la mise sous séquestre de certaines entreprises et la nomination de séquestres, p. 823. 1. VERORDNUNG. In Ergânzung der Verordnung vom 1. Juni 1915 fur die Ausfuhr von Waren aus Belgien (Gesetz- und Verordnungsblatt N° 84) wird bestimmt : Zu den unter Nr. 1 dieser Verordnung aufgefiihrten Waren, deren Ausfuhr in jedem Falle der Genehmigung des Kommissars des Kriegsministeriums beim General-Gouvernement fur Belgien unterliegt, treten noch die folgenden hinzu : Chirurgische und andere àrztliche Instrumente, Bakteriologische Geràte, Material fur bakteriologische Niihrboden wie Agar-Agar, Lackmusfarbstoff, Schutzimpfstoffe und Immunsera wie Schutzsera, Heilsera, Diagnotische Sera, Versuchstiere. Ferner : Ziegen, Esel, Maultiere, Maulesel, Hunde, Halb- und Fertigfabrikate von Hauten, Leder, Fellen, Pelzen und Gerbstoflen jeder Art. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Brussel, den 22. Juli 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Pr. Kr. N" 1845/15 K. Generaloberst. VERORDENING. Ter aanvulling der verordening van ln Juni 1915 voor den uitvoer van waren uit België (Wet- en Verordeningsblad nr 84) wordt bepaald : Tôt de onder nr 1 dezer verordening opgesomde waren, waarvan de uitvoer in elk geval de goedkeuring van den Kommissaris van het Krijgsministerie bij het Generaal-Gouvernement voor België behoeft, behooren nog de volgende : Chirurgiscbe en andere heelkundige werktuigen, Bakteriologisch gereedschap, Stoffen voor bakteriologische teelbedden, zooals Agar-Agar, Lakmusverfstof, Schut-entstof en weersera zooals schutsera, heilsera, diagnostiche sera. Proefdieren. .. .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume