Wilson en de neutraliteitspolitiek

Wilson en de neutraliteitspolitiek

Redactie 's Profilbild
Redactie 08 November 2016 830

Het nieuws van de Duitse inval in België liet de Amerikanen niet onbewogen. Al in 1914 organiseerden ze grootscheepse campagnes om ‘poor little Belgium’ van voedsel en kleding te voorzien. Maar een effectieve deelname aan de oorlog was op dat moment niet aan de orde. President Woodrow Wilson was pas anderhalf jaar aan de macht en wilde zich vooral focussen op binnenlandse problemen. Hij verklaarde dat de Verenigde Staten neutraal zouden blijven in het Europese conflict en zag voor zijn land enkel een bemiddelingsrol weggelegd. Wilsons neutraliteitsverklaring kon op veel bijval rekenen van zijn achterban. Heel wat Amerikanen waren immers voorstander van een isolationistische politiek.
Naarmate de oorlog aansleepte, werd het steeds moeilijker om die neutraliteit aan te houden. Een aantal incidenten deed de anti-Duitse gevoelens in de Verenigde Staten toenemen. Zo was er de ramp met het passagiersschip Lusitania, dat getorpedeerd werd door een Duitse onderzeeër. Toen bleek dat daarbij 128 Amerikanen om het leven waren gekomen, riep een deel van de Amerikaanse pers op om Duitsland de oorlog te verklaren. Zo ver kwam het echter niet. De voorstanders van een neutrale koers stonden nog erg sterk. Toen Wilson in 1916 voor een tweede ambtstermijn ging, stelde zijn campagneteam hem zelfs voor als ‘de man die de Verenigde Staten uit de oorlog hield.’

Woodrow Wilson voert het woord tijdens de verkiezingscampagne, Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geillustreerd weekblad, 19 november 1916, p. 7
Wilson werd beloond voor zijn beleid en won de verkiezingen. Maar kort daarna veranderde de situatie. In januari 1917 kregen de Amerikanen lucht van Duitse pogingen om Mexico tegen de Verenigde Staten op te zetten. Bovendien waren de Duitsers overgegaan tot een onbeperkte duikbootoorlog, die de Amerikaanse handelsschepen bedreigde. Neutraliteit was geen optie meer. Kort na het begin van zijn tweede ambtstermijn, vroeg Wilson het Congres om de oorlog te verklaren aan Duitsland. Die oorlogsverklaring kwam er op 6 april 1917.