Ihr Suchauftrag * hat 123 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Veurne

Filter

Tusschen Brussel en Leuven

Oplage : i.ooo. Nr 4, Juni 1917. Tusschen Brussel en Leuven. Onze Vadcren waren vrij ende vrij 00k blijven wij ! U, zonen van ons Brabant, U binde een echte vriendenbaiid ! Opstel en Beheet : V. Vangramberen, C. 48. 2e groep. Nog eens verzoekenwijontàjongens hun brieven en kaarten metmededeelingen, hm aanvraag om bladcn enz. te zenden naar den ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

GOEDGEÏCHÏrRD D?koR DE MILITAIRE OVÏRHEIIT N° 17. APRIL - MEI 1918. ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves du Collège N.-D. d'Anvers. Oorlogsblad der oud-leerlingen van het O.L.V. College, Antwerpen. Directeur : Brancardier F. DE RAEDEiMAEKER. Maria Mater gratta* Tu nos ab hoste protégé. MORATORIUM Het v/oord « moratorium » ...

Stem uit Gheel

ŒAANÛAG 24 Ât GUSTI 1916 Nr A STEM UIT GHEEL Sttchter en Bestmirder .1. yEftSL111Jl\El\JJE ALLE MAAJMIJEIM DRUKKERIJ DE KINDERS BONHOMME, Nieupoortstraat, 10, VeuLa, J^engelnjerig ooo? -De Stem uit GheeK, Gheel, zes maanden onrder Duilseh bcwind Vrijdag 31 Juli 19.14 Hfit was er zoo rustig. zoo stii en zoo kalm. De lieve zomerzon sehitterde zoo ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

ENTHE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Eleve da College iV.-Z). d'Anvers. Oorlogsblad der oud-leerlingen >an /iet O.L.V. College, Antwerpen. Alle Bijdragen Opzenden naar F. DE RAEDEMAEKER, Z. 190 68 Cie Maria Mater gratiae Tu nos ab hoste protege. (Haeo olim meminisse invabit). Het was een groote dag, de dag der prijs-uitdeeling. Hoe wel ...

Stem uit Gheel

ZO^fiÂG 5 ^OV£«S3ES 1816 W 6 STEM UIT GHEEL tilichler vtf Kestmirdrr «S. Wjfc^'MKttUiîJI'S aalm. B 69 <&1I.G1LI§ B 279. 3B gr. V EJiSCHJJ i\ EPiDE ALLE M A AN DE N DRUKKERIJ DE KINDERS BONHOMME, Nieupoortstraat, 10, Veurne. Çlaagltemmen. lk kreeg nen brief van hais « Wanneer gaat gij op congé ? Wij hebben hier vernomen dat er reeds ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves Oorlogsblad der oud-leerlingen du Collège N.-D. d'Anvers. van het O.L.V. College, Antwerpen. Directeur: François DE RAEDEMAEKER. Maria Mater S™"" Brancardier Z. 190 6e O. Tu nos ab hoste protega. V-\ " LE SOURIRE D'ATHÈNA " Si vous voulez connaître l'esprit dans lequel est ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

EflTftE EUS JUIN ONDER OP -•*" =s' IÉhP ■H Ssd -'v J U N I 1 9 \ ...

Ons frontblad

NUMMER 6. Autorisé: N° 779 27-5-18. Juin 1918. Vaandries vallen : Vaandels nooit ! Quantum potes, tantum au de ! Ons FRONTBLAD S' IGNACE, ANTWERPEN Organe des Anciens et des Étudiants de l'École Supérieure de Commerce et de Finance, S'Ignace, Anvers. Mededeelingen te bestellen : Adresser les communications: P. Aug. De Bruyn, : aum. mitit. Z. ...

De Rupelgalm

Door de Censuur toegelaten N. 721-16-5-1S. N° i3 RUPELGALM LEVEN is STHEVEN I E. H. Van Linden aalm, villa Béthanie Lourdes. —Niel. - Opstelraad s \ E.H. De Neubourg, aalm. III Bm Z 40. — Boom. I Luit. J. Rombouis'H.M.B. Cap Ferrât (Alpes maritimes). — Rumpst. ( C. Vander PlankeiuA. A. 4B Z i5ç— Terliaegen. BRIEFWISSELAARS : Voor ...

Ons frontblad

Nummnr 4 Autorisé par la cei sur D. 854, 1 oct. 1917. Octobre 1917. Vaandi igs vallen : Vaar.dels nooit ! Quantum potes, iantum aude ! ONS FRONTBLAD S4 IGNACE : ANTWERPEN Organe des Anciens et des Étudiants de l'École Supérieure de Commerce et de Finance, S1. Ignace, Anvers. Mededeelingen te bestellen : ( p■ AuS■ DeBruyn : aum. milit. D. ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

ENTRE NOUS. ONDER ONS Bulletin des anciens Elèves Oorlogsblad der oud-leerlingen du Collège N.-D. d'Anvers. tan het O.L.V. College, Antwerpen. Directeur: François De RAEDEMAEKER. Maria Mater gratiae Brancardier D. 225 6e Cie. Tu nos ab hoste protégé. L'APOSTOLAT LAÏQUE Nous sommels heureux de publier sous ce titre un article dû à la plume ...

Seiten