Ihr Suchauftrag * hat 1916 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De Belgische standaard

Filter

Reihe oder Titel

De Belgische standaard

m**tx3 ■ rntiiïffMiiinirfWW",,'rT,""*MMa6MM,l*>Ci*!l>,l>l>l>"""1'i,i>l(>'T<ri1, -UMM lste Jaar. — N° 7 imwwi—j»ii mm »i wu"« •aara.a-3 Vijf centiemen het nummer Zondag 31 Jan. en M aan dag* 1 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViLLA MA ...

De Belgische standaard

...

De Belgische standaard

l8te Jaar. � N� 8 Vijf centiemen het nummer Woensdag 3 en Donderdag 4Feb. 1915 VILLA Voor alle medcdeelingen zich wenden tot : MA COQUILLE, ZEEDIJK. DE PANNE. tandaar Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. � Reklamen : 0,40 fh de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Van heden af verschijnt de �Belgische ...

De Belgische standaard

lste Jaar. - N° 8 Vijf centiemen het nummer Woensdag 3 en Donderdag 4 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile medcdeelingen zich wenden tôt : VIlla ma coquille, Zeedijk, de panne. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Van heden af verschijnt de « Belgische ...

De Belgische standaard

Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViLLA SV1A COQUILLE, ZEEDJJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. « De Belgische Standaard» verschijnt driemaal te week. VaderSandsch Lied Wijze : Vlaamsche Leeuw Vol trots en veinzerije Daa^de ons de ...

De Belgische standaard

l ste Jaar. — N° $ Vijf centiemen het nummer Trijdag 5 enZaterdag 6 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViL-LA M A COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelfngen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. «DcBelgische Standaard» verschijnt ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 10 Vijf centiemen het nummer HWiiirwiir—ininiin n n u miiiw»M^wiiM|iiii'iwiii'HMiiiniiinfiii'Mi|rw j.'JWKumriTiy Zondag 7 en Maandag 8 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Viî_L.A MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. •*- Reklamen : 0,40 fr. de regel ...

De Belgische standaard

lsteJaar. — N° 10 Vijf centiemen het nummer Zondag 7 e!n Maandag 8 Feb. 1915 Voor alle mededeelingen zich wenden tot : Villa MA COQUILLE, Zeedijk, DE PANNE Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. vijand, en hij moet ons dapper, onverschrokken vinden. En zoo is ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViLLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Leve Koning Albert ! Leve ons heldenleger! EEIPLIGHT M HEU Ik lees la Croix van Parijs, en dik wijls benikbewogen.De ...

De Belgische standaard

lste Jaar N° ! 1 Vijf centiemen het nummer mi | minimum «tMïWiïBœ a Woensdag 10 en Donderdag 11 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VIL.L.A MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. Leve ...

De Belgische standaard

j[ ste Jaar. — N° 12 gmT7Trrr-^«^.—i « ■■■» iiMiimumiaw um—wwwyi—iwj|iw>>wri'.'nw niinrrmiMma—a■■ - r i ■■jmwi—— Vijf centiemen het nummer Vrijdag 12 en Zaterdag 13 Februari 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 12 l! 111 Vijjf c^tieilien het nummer Vrijdag 12 en Zaterdaq 13 Februari 1915. De Belgische Stantaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Leve Koning Albert ! ...

Seiten