Ihr Suchauftrag * hat 194 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Haarlem

Filter

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

II MEI 1918 52STE JAARGANG No. 32 OPENING VAN HET ZEÏLSEIZOEN. De Watersportvereeniging »Amsterdam« en de Kon. Nederl. Roei- en Zeilvereeniging hebben verleden Zaterdag en Zondag het zeilseizoen geopend. Links: De feestelijke opening van het seizoen op de Nieuwe Meer door de Watersport Ver. »Amsterdam«. Het uitzeilen der bevlagde vloot. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

4 APR1L 1914 — 48e JAARGANG — No. 26 MONSEIGNEUR L. J. A. H. SCHRIJNEN, de nieuwbenoem.de Bisschop van ...

Seiten