Ihr Suchauftrag * hat 751 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Clandestiene pers

Filter

Thema

De wereld aan het front

De Eerste Wereldoorlog werd vooral in Europa uitgevochten, maar van over de hele wereld kwamen soldaten en arbeiders naar hier om te strijden en voor de verschillende legers te werken.   Al vroeg in de oorlog zetten de Europese grootmachten hun koloniale troepen in om het eigen leger aan te vullen. De Britten hadden onder meer Indische, ...

11.11, 11u, de wapenstilstand

Begin november 1918 kwam een delegatie van de geallieerden en een afvaardiging van de nieuwe Duitse regering bijeen om een wapenstilstand voor te bereiden. De onderhandelingen werden gevoerd in een treinstel in het bos van Compiègne, aan de geallieerde zijde van het front. Veel ruimte om te onderhandelen hadden de Duitsers echter niet. Hun ...

Flamenpolitik en activisme

Duitsland geloofde tijdens de Eerste Wereldoorlog in het verdeel-en-heersprincipe. Door onenigheid te zaaien zou het de Duitse positie versterken. De Flamenpolitik maakte integraal deel uit van die strategie.   De Duitse bezetter wilde de Franstalige invloed terugdringen. Hiertoe richtte hij onder meer een eerste Nederlandstalige ...

Grens onder stroom, de grensversperring tussen België en Nederland

Het grensgebied tussen het bezette België en het neutrale Nederland werd algauw een smokkelparadijs. Er was een weelderige trafiek in brieven, militaire inlichtingen en levensmiddelen. Ook jongemannen die zich bij het Belgisch leger wilden voegen, staken de grens over. Daar besloten de Duitse troepen vanaf voorjaar 1915 een stokje voor te steken. ...

Over de schreef: De grens met Nederland

Al vanaf het begin van de oorlog gonsde het van activiteit aan de grens met het neutrale Nederland. Bijna onmiddellijk na de bezetting sloot de Duitse overheid de grens met Nederland af met prikkeldraad. De Duitsers wilden Belgische oorlogsvrijwilligers verhinderen om via Nederland aan het front te geraken en smokkel een halt ...

De hond aan het front

Honden speelden, net als andere dieren, een niet te onderschatten rol in de oorlogsvoering. Ook zij werden in 1914 ‘onder de wapens geroepen’ en hielpen de soldaten op allerlei manieren. Achter het front werden ze voor kleine karren gespannen en zo vervoerden ze machinegeweren, munitiekisten en eten. Na een beschietingen of in het ...

Ludwig von Falkenhausen at the head of the occupation regime

On 26 August 1914, the German high command established a military administration in Belgium to run the occupation smoothly. This administration was called the General Governorate, and was led by a general governor. Moritz von Bissing occupied this position from December 1914 until his death in April 1917. After his death, the German military ...

The dog at the front

Dogs, like other animals, played a role in the warfare that should not be underestimated. They too were 'called to arms' in 1914, and helped the soldiers in a variety of ways. Behind the front, they were hitched to small carts, and in this way they transported machine guns, ammunition cases and food. After artillery fire, or in no ...

Flemish policy and activism

During The First World War, Germany believed in the divide-and-rule principle. By sowing division, the German position would be strengthened. Flamenpolitik, or Flemish Policy, formed an integral part of this strategy.   The German occupier wished to drive back the French influence. To this end, their activities included the founding of a ...

Dogs under the occupation

Because so many horses and donkeys were requisitioned in occupied Belgium, dogs had to provide even more pulling power than before the war. They were harnessed to dogcarts and pulled the milkman's milk, the baker's bread, and the farmer's children. However, the Germans, who were not familiar with the practice, rejected dogcarts as ...

Les chiens sous l’occupation

On réquisitionnait tellement de chevaux et d’ânes en Belgique occupée que les chiens devaient encore plus assurer la force de traction qu’avant la guerre. Ils étaient attelés à la charrette à chiens et tractaient le lait du laitier, le pain du boulanger et les enfants du fermier. Les Allemands, qui ne connaissaient pas cet ...

The Belgian press landscape during the Great War

On the eve of the war, the Belgian newspaper press was going through a heyday. Hundreds of national and local newspapers were being published, with a total print run of a million copies a day. It was an outspoken opinion press and many papers drew support from one of the political camps. In October 1914, the German advance brought an end to the ...

Seiten