Ihr Suchauftrag * hat 639 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Studentenbladen

Filter

Thema

Belgian refugees in England during WWI

Just like the war today, the outbreak of the First World War and the German invasion provoked a large number of refugees leaving their home. Of the one and a half million Belgians who fled the country, more than 250.000 ended up in the United Kingdom alone. Blog: 'Aan de slag over het kanaal. Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens ...

Belgische Flüchtlinge in England im Ersten Weltkrieg

Blog: 'Aan de slag over het kanaal. Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens ...

Literature and theatre

...

Education

According to Belgian law, every child was required to attend school between the ages of six and twelve. In the first months of the school year 1914/1915, however, this proved very difficult. Mobilisation had thinned out the teaching staff and many school buildings were occupied by refugees or Allied or German soldiers. Once the frontline ...

Bildung und Unterricht

Nach belgischem Gesetz musste jedes Kind zwischen dem sechsten und zwölften Lebensjahr die Schule besuchen. In den ersten Monaten des Schuljahres 1914-1915 war dies jedoch äußerst schwierig. Durch die Mobilisierung hatte sich der Bestand an Lehrern gelichtet, und sehr viele Schulgebäude waren mit Flüchtlingen und alliierten oder deutschen ...

Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens WO I

Net als nu, kwam er bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en bij de inval van de Duitsers in België, een massale vluchtelingenstroom op gang. Van de ruim anderhalf miljoen Belgen die naar het buitenland vluchtten, kwamen er in het Verenigd Koninkrijk alleen al minstens 250.000 terecht, zowat 90 procent van hen verbleef in Engeland. Blog: ...

Gasaanvallen in België

Op 22 april 1915 schrokken Franse en Britse troepen in de linies tussen Steenstrate en Langemark op van een gele wolk die naar hun linies dreef. Toen de wolk de soldaten bereikte, kregen ze last van hevige en pijnlijke hoestaanvallen en brandende ogen. De eerste grootschalige gasaanval met dodelijk gas zorgde voor een golf van paniek onder de ...

Der erste große Gasangriff in Belgien

Am 22. April 1915 erschraken französische und britische Truppen zwischen Steenstrate und Langemark über eine gelbe Wolke, die auf ihre Linien zutrieb. Als die Wolke die Soldaten erreichte bekamen sie starke und schmerzhafte Hustenanfälle und brennende Augen. Dieser erste großangelegte Gasangriff mit tödlichem Gas verursachte unter den ...

The first big gas attack in Belgium

On 22 April 1915, French and British troops were surprised by a yellow cloud drifting towards their lines between Steenstrate and Langemark. When the cloud reached the soldiers, they suffered violent and painful coughing fits and burning eyes. This first large-scale gas attack using deadly gas sent a wave of panic through the soldiers. Blog: ...

La première grande attaque au gaz en Belgique

Le 22 avril 1915, les troupes franco-britanniques prirent peur lorsqu’elles virent un nuage jaune s’approcher de leurs lignes entre Steenstrate et Langemark. Lorsque le nuage atteignit les soldats, ceux-ci furent pris de violentes et douloureuses quintes de toux et leurs yeux se mirent à brûler. Cette première attaque à grande ...

Onderwijs

Volgens de Belgische wet moest ieder kind school volgen tussen het zesde en het twaalfde levensjaar. De eerste maanden van het schooljaar 1914-1915 verliep dat echter erg moeizaam. De mobilisatie had het leerkrachtenbestand uitgedund en heel wat schoolgebouwen waren ingepalmd door vluchtelingen en geallieerde of Duitse soldaten. Wanneer het ...

De frontblaadjes van Gaston Rombaut

Na 1918 maakte Gaston Rombaut naam binnen de Vlaamse beweging. Hij engageerde zich als gouwvoorzitter in het Verbond der Vlaamse Oud-Strijders en werd in 1941 oorlogsburgemeester van Sint-Amandsberg. Tijdens de Groote Oorlog verbleef Rombaut vier jaar aan het IJzerfront, waar hij bekend stond om zijn onderwijsinitiatieven onder de jongvolwassen ...

Seiten