Ihr Suchauftrag * hat 376 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Leuven

Filter

Uilenspiegel van Leuven

LEUV EN BEHEER en OPSTELRAAD : 41, CAPUCIENENVQER. LEU VEN. Eik medawerlcer i$ verantMOOrdelijk «oor zijn opstellen. Abonnementen : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. Ni de Leeuw is au den dans, breekt de bissshop ziine lans ! EERSTE JAARGANG NUMMER 18 Prijs : 10 Centiem. ZONDAG 2 JUNI ...

Uilenspiegel van Leuven

LEUVEN BEHEER en OPSTELRAAXK: 41,CÂPTCIE2^ENV0ER . LEtT VEN. Elis merle,werkcc is rtrantw^ordelQk voor aijn opstellen. Stadslui en Boerenmenschen Wat de oorlog zooal meebrengt ! ! Abonnementen : Een }aar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. EERSTS JAARGANG ÎNUMMBR 39 Prijs : 10 Ceatiem. ZONDAG 27 OKTOBER ...

Uilenspiegel van Leuven

KBRSTK JAÀRGANG NUMMkiR 38 Prija : 10 Centiem. ZONDAG 20 OKTOBER 1918. Abonnements : Een jaar, 5.00 fr. — Zes m tnnd, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. Elk mfi<l*werker i* Ter*ntwoord»iijk vooi- psleji ,i. # ' Jj ...

Uilenspiegel van Leuven

Abonnementen : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. Het Fameus Scliepenkollegie te Leuven ! ! Schmitt. — Gij hebt uw eed verbroken. Den hongerdood zult ge sterven. Colins. — Ei, Ei, ik heb al zooveel keeren met mijn ontslag in den zak geloopen. Toen was het niet serieus. lk was het gaarne. Maar nu - nu - Emiel ...

Uilenspiegel van Leuven

LEUVEN BEHEER en OPSTELRAAXK: 41,CÂPTCIE2^ENV0ER . LEtT VEN. Elis merle,werkcc is rtrantw^ordelQk voor aijn opstellen. Stadslui en Boerenmenschen Wat de oorlog zooal meebrengt ! ! Abonnementen : Een }aar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. EERSTS JAARGANG ÎNUMMBR 39 Prijs : 10 Ceatiem. ZONDAG 27 OKTOBER ...

Uilenspiegel van Leuven

KBRSTK JAÀRGANG NUMMkiR 38 Prija : 10 Centiem. ZONDAG 20 OKTOBER 1918. Abonnements : Een jaar, 5.00 fr. — Zes m tnnd, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. Elk mfi<l*werker i* Ter*ntwoord»iijk vooi- psleji ,i. # ' Jj ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 27. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondaer, 8 Juli 1917, De gazet van Leuven 1 ABONNEMENTSPRIJS„: "* Per jaar .... 2,50 fr. -i Voor 6 maanden . . 1,25 fr. J Voor 3 maanden . . 0,65 fr. AlleJBriefwisseling te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postoheck-rekening' Nr 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de 30 centimes par ligne. Les ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHE! w vy v.>- ■ vlu ■■ ■ v MM w ■ fi,—a ■ u ■ ■■ W ^ m m ■ ■■V^P[ WEEKltrAn V»\ KÏEITCE A ANKONMGIlVftHN ABONNEMENTSPRIIZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. j AANKONDIGINGEN. ANNONCES. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Gewone aankondigHig van een tôt Les annonces ordinaires de une ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Verkeopzaal en bazar VANKERCKHOVEN Bazar van speeigoed. — Nieuwe en oucfe meubelen. Groote keus van kerkboeken enpaternosters. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 10/1 Salle dô ventes et bazar VANKERCKHOVEN Bazar de jouets. — Meubles neufs et anciens. Grand choix de livres de prières et de chapelets. Tous les jours ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

S Salis flB ventes ViNKERCKIOTEN * place Marguerite, 6, Louvain Vendredi, à une heure de relevée, grande et belle vente publique. Tous les jours vente de la main à la main. A l'occasion du Carnaval la vente de demain lundi n'aura pas lieu. Moopal ÏAÏKERCKHOVEI Margaretaplaats, 6, Leuven. Yrijdag, om éen uur nanoen, groote en schoone publieke ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 4 Priis per nummer • 5 ^ntieni De Gazet van Leuven —J ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 —-i Voor 6 maanden . . 1,25 j Voor 3 maanden . . 0,65 Allé Briefwisselinq^te zenden^: fï] ■ Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leui fr. Postoheck-rekening' Nr 242 ■"■"M"'""' I •waWMMVNHWaMniIMBIiaii ...

Seiten