Ihr Suchauftrag * hat 1916 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De Belgische standaard

Filter

Reihe oder Titel

De Belgische standaard

lste Jaar - N° 13 Vtjf centiemen het nummer Zondag 14 en Maandag 15 FebruaVJ 1915 De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. DE KLAS VAN'14 De voorwacht is ons ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 13 Vijf centiemen het nummer Zondag 14 en iaandag 15 Februari 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. DE KLAS VAN'14' De voorwachc is ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 14 i< ii m ni mi m wi ■wwni wa—iitinn—iTTrvir*iir—~'^— Woensdag !7 en Dondordag 18 Februari 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich vvenden tôt : villa MA COQUILLE, zeedijk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 14 Vijf centiemen het nummer Woensdag 17 en Donderdag 18 Februari 1^15. . V- De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. We leven voor den koning! ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 15 Vrijdag 19 en Zaterdag 20 Februari 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten I.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.7Ç ...

De Belgische standaard

Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land «wagaaaaBasggwj^iiM nn ■—i ■■■ihbwmwbwmw»™ ——b—e—wbim—n— « DE BELGISCHE STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten I.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land Bttïv.r&jsu-zsiurxit* ïjkt > '-czx> >? f-- 3 TKaoMMfcttastac : raracocwxcsiia^wj^TMtMaKS^^ \/r»r\r* ollp m^rlp rî^^lmcr^n vir»!"! xxrAnrlpn fr»f • yy;.»'.' F yvJX&V3SX1?£leSV&\rje;Vi3œ9X>JXVQ<jnaitSJMXX*JXttXmK3lZri!lttUX « DE BELS1SCHE ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten I.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. Bestuurder : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. VASTE OPSTELLERS : M. E. ...

De Belgische standaard

Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. BestuurdLer : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, ...

De Belgische standaard

...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 18 ———mum ' II IHII'H Vîjf centiemen het nummer ■m>aaSK«<^aso»aBBW««5ji«c^3«fwt«nx»eôuc<,A»* —^ m i n.i Vrijdag 28 en Zaterdag 27 Pebruari 1918 De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « OE BELGISCHE STANDAARD » versohijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taâl en Volk Voor God en Haard en Land '-.tirt.«gg»? .uni*—zmzmar.z ■ - - « DE BELGÏSCHE STANDAflRD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. Bestu.urd.er : ILDEFONS ...

Seiten