Ihr Suchauftrag * hat 51428 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel

  Filter

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  « —— à——a V®rdekatbolieK^ ^îaaffisèejeugd Praatjes van Heeroom« Kènnismakiiig. ■.( y y eeroom » ? |™| Wie ma g dat nu weer zijn ? En JL A hoe komt die nu almeteens in het Bîaadje versukkeld ? ja, beste kinderen, dat is een heele historié .geweest, veel te lang om te vertellen. Van die historié is — natuurlijk ! — On-kel ...

  De Vlaamsche wachter

  DE Vlaamsche Wachter Maandschrift gewijd aan ZZUZZZZUZIZ Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrecht Claeys en Hendrik fleyman. w Inhoud : De Vlaamsche Beweging en onze Zuid-Nederlandsche ietteren rond 1830. door Lodewijk Herbert. — De Bêeklok, door Floris Audenaert. — Ter Kermis, door J. Storme. — Te Lande, door Octaaf De ...

  L'ami de l'ordre: journal politique, commercial et littéraire

  go' ahkee, Ht 258 mix sftmn f lo cïhtikes tîinsi et rarii, re it 15 ra ,4c ;si3 Tm*tf *«« tMMIM » O - Knacww, h rvoc o.» jUm.ftnancJèreg (avis l'tMemiil d« »oe.) 1.0» Nioralogle 1 l.M Faite dlvtr» » IW Ckraalqut locale t LU *&»fattoa* IuJKj,. ut L'AMI DE L'ORDRE » Abonnements pœtatm S 1 mois. . . S 1 8 moU. . . *.»• , ! Le» ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e M'AROAN<7 Bijlage aan « Averbode's Week-blad » 3 Mei NUMMER 18 ^HETV ? , r - * ^ VœrdekaLbolieœ^ PRAATJES VAN HEEROOM. «Koninginnetje)). — IL Hoe klein ze ook was, toch luisterde a Koninginnetje » met open mond reeds toe, als haar moedertje ver-telde van het lieve Jezuskind en van de H. Maagd Maria en van de lieve Engelen en ...

  Aan mijn Urselsche dorpsgenooten

  ...

  Pourquoi pas?

  8m* Edition. PRIX : S FRANCS. Pourquoi Pas? Pendant l'Occupation par un des trois moustiquaires La Vie Bruxelloise de 1914 à 1918 ( Edition» de L'EXPANSION BEL®] I 4, Rue d> Bartahnont, Bmcfle» ...

  11.11.11: the Armistice

  At the start of November 1918, an allied delegation and representatives of the new German government came together to prepare an armistice. The negotiations were conducted in a train carriage in the woods of Compiegne, on the allied side of the front. The Germans, however, did not have much room for negotiation. Their troops were demoralised, and ...

  11.11, 11u, de wapenstilstand

  Begin november 1918 kwam een delegatie van de geallieerden en een afvaardiging van de nieuwe Duitse regering bijeen om een wapenstilstand voor te bereiden. De onderhandelingen werden gevoerd in een treinstel in het bos van Compiègne, aan de geallieerde zijde van het front. Veel ruimte om te onderhandelen hadden de Duitsers echter niet. Hun ...

  Seiten