Ihr Suchauftrag * hat 751 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Clandestiene pers

Filter

Thema

De Raad van Vlaanderen

Op 4 februari 1917 kwamen een honderdtal Vlaamse activisten samen om een manifest te ondertekenen, waarin ze zich uitspraken voor de bestuurlijke scheiding van het land. Ook een dissidente 'Raad van Vlaanderen' werd er samengesteld. Voortaan zou die opereren als een schaduwparlement. De anonimiteit van de leden van de Raad beschermen lukte ...

The Flemish Council

On February 4th 1917, about a hundred Flemish activists gathered, ratifying a manifest to ensure the administrative segregation of Belgium. During the meeting, they also assembled a dissident 'Flemish Council'. The members of this council did not retain their anonymity, as news slipped of their travels to Berlin ...  Discover the ...

The Treaty of Versailles

In January 1919, representatives of 32 countries travelled to Paris to re-draw the map of the post-war world, and to discuss what was to happen to the losers of the war. Each country brought its own agenda to the negotiating table. Ultimately, the conference would be dominated by the visions of the ‘Big Three’: the American president ...

Les Russes se retirent de la guerre

Au printemps 1917, le tsar russe fut renversé. Un gouvernement provisoire s'empara du pouvoir et promit un régime plus libre et démocratique. Mais concernant la guerre, le nouveau régime fut catégorique : La Russie poursuivrait la bataille aux côtés des alliés jusqu'à la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne. Une ...

Ausstieg der Russen aus dem Krieg

Im Frühjahr 1917 wurde der russische Zar gestürzt. Eine Provisorische Regierung übernahm die Macht und versprach ein freieres, demokratischeres Regime. Hinsichtlich des Krieges jedoch blieb das neue Regime kategorisch: Russland würde gemeinsam mit den Alliierten den Kampf bis zur bedingungslosen Kapitulation Deutschlands fortsetzen. Ein ...

Een staatsgreep in Loppem? Politieke en sociale veranderingen in België...

België komt gehavend uit de Eerste Wereldoorlog. De Koning en zijn politici werken de eerste dagen na de wapenstilstand aan een nieuw België. Nieuwe kies-, taal- en sociale wetgeving zijn concrete ideeën die hieruit voortvloeien. Deze wetten vormen het fundament van het naoorlogse België en effenen de weg naar een moderne Belgische ...

De Russen stappen uit de oorlog

In het voorjaar van 1917 werd de Russische tsaar ten val gebracht. Een Voorlopige Regering nam de macht over en beloofde een vrijer, meer democratisch regime. Maar over de oorlog was het nieuwe regime categoriek: Rusland zou samen met de geallieerden de strijd verderzetten, tot de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland. Een afzonderlijke vrede ...

Seiten