Ihr Suchauftrag * hat 244 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Satirische pers

Filter

Thema

Historische Zeitungen kritisch lesen

Zeitungen sind eine leicht zugängliche Quelle, um verschiedene Aspekte des Ersten Weltkriegs zu analysieren. Aber genau wie bei anderen historischen Quellen müssen die Informationen aus Zeitungen sorgfältig begutachtet werden. Dies gilt sowohl für Texte als auch für Fotos und Illustrationen.   Das kritische Begutachten von ...

Emile Verhaeren

Vor dem Krieg war Émile Verhaeren (1855-1916) ein gefeierter symbolistischer Schriftsteller gewesen. Als französischsprachiger Flame erreichte er mit seinem Werk eine große Resonanz in der frankophonen Welt. Verhaeren entwickelte sich zu einer welterfahrenen Persönlichkeit mit einem großen Bekanntenkreis in internationalen Kulturkreisen. Auch ...

Bildsprache in Karikaturen

Heute stellen die vielen politischen Spottbilder aus dem Ersten Weltkrieg eine interessante Quelle zu den Kriegsjahren und den Blick auf diese Zeit dar. Wichtig dabei ist die Nuance, dass es Wissen voraussetzt, um die Karikaturen tatsächlich lesen zu können. Sie greifen nämlich auf eine ganz eigene Bildsprache zurück. Dabei machte der ...

Weihnachtsstimmung dunkel überschattet

Die ersten Weihnachten an der Front von 1914 verliefen in einer besonderen Atmosphäre. Zu Beginn der Feindseligkeiten hatten die Soldaten auf einen kurzen Krieg gehofft. Sie hatten erwartet, gegen Weihnachten längst wieder zu Hause zu sein, und waren überrascht, sich immer noch in den Schützengräben zu befinden. Bei vielen Soldaten hatte sich ...

Reading historical newspapers critically

Newspapers are an accessible source for studying different aspects of The First World War. But just as with other historical sources, the information in newspapers has to be critically examined. This is true of both the texts and the photos and illustrations.   The critical examination of sources is known by historians as ...

Historische kranten kritisch lezen

Kranten zijn een toegankelijke bron om verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog te bestuderen. Maar net als bij andere historische bronnen, moet de informatie uit kranten kritisch tegen het licht worden gehouden. Dat geldt zowel voor de teksten als voor de foto’s en illustraties.   Het kritisch tegen het licht houden van ...

Lecture critique des journaux historiques

Les journaux constituent une source accessible pour étudier les différents aspects de la Première Guerre mondiale. Mais à l’instar des autres sources historiques, les informations issues des journaux doivent être appréhendées de manière critique. Ceci vaut tant pour les textes que pour les photos et les ...

Imagery in cartoons

Today, the many political cartoons from the First World War are an interesting source of information about the war years and the general perception of this period. However, it is important to remember that an effective interpretation of the cartoons takes some background knowledge, as they are based on their own unique imagery. The cartoonists ...

Une ambiance de Noël ternie

En 1914, le premier Noël au front se déroula dans une ambiance particulière. Au début des hostilités, les soldats avaient espéré une guerre courte. Ils s’attendaient à être rentrés chez eux depuis longtemps pour Noël et étaient surpris de se trouver encore dans les tranchées. Chez de nombreux soldats, il fallait donc chercher ...

Kerstsfeer met een donker kantje

De eerste Kerstmis aan het front in 1914 verliep in een bijzondere sfeer. Bij het begin van de vijandelijkheden hadden de soldaten gehoopt op een korte oorlog. Ze hadden verwacht tegen Kerstmis al lang terug thuis te zijn en waren verrast zich nog steeds in de loopgraven te bevinden. Bij veel soldaten was daarom de wil om te vechten ver te zoeken. ...

Emile Verhaeren

Voor de oorlog was Emile Verhaeren (1855-1916) een gevierd symbolistisch auteur. Als Franstalige Vlaming kreeg zijn werk veel weerklank in de francofone wereld. Verhaeren ontwikkelde zich tot een wereldwijze persoonlijkheid met een uitgebreide kennissenkring in het internationale culturele milieu. Hij sloot bovendien vriendschap met koning Albert ...

Beeldtaal in cartoons

Vandaag vormen de vele politieke spotprenten uit de Eerste Wereldoorlog een interessante bron over de oorlogsjaren en de kijk op die periode. Belangrijk daarbij is de nuance dat het kennis vergt om de beeldtaal van de cartoons effectief te kunnen lezen. Ze steunen namelijk op een geheel eigen beeldtaal. Daarbij maakte de cartoonist gebruik van ...

Seiten