Ihr Suchauftrag * hat 97 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Poperinge

Filter

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

NUMMER 25 JUNI 1917 Het Poperinghenaartje v y c Yoor God en Yaclerland V Oorlogsblad van de Leeraars en Oud-Studenten van 't college van Poperinghe Beheer : M. LAMBRECHT leeraar aan het college, nu aalmoezenier Villiers-le-See (Calvados) Stuurt aanstonds uw nieuw adres op voor 't herdrukketi der adressenlijst, alsook UW PORTRET voor het ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar — No 14 (31) Nagezien door de ICrijgsoverheid 1353-8-9-48) 1 en 45 October 1918 ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr Burgers 4.00 fr.- IVerschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste. Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-Jan ter Biezen (Watou) T VROEGER ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

Het Poperinghenaartje ^ 1 - ', ■? ' _ V Oorlogshlad van de Leeraars en Oud-Studenten van 't college van Pcperinghe J".-.- s, ?! rarrrtr^ryi^ .n.v ■_- . ■*_■ v, . ^ -—rrnin-—■■ ■■—-■ -^-■■1.1 ■ ' ~ ■ ---I^ rvir ■ ■ — 1^ ii'df. Beheer : M. LAMBRECHT leeraar aan liet eollege, nu aalmoezenier Villiérs-le-Sec ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Nr 17 Naaezien door de Kriiasoverheid 7-1-18 (N' 28) 1 en 15 Februari 1918 ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : XCOSTELOOS. Andere soldaten : 2 00 fr. Burgers 4.c0 fr. | Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande IBllHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm- D 65 I H. G. Herpelinck, brank.,D 195 H. A. Baert, Noordstr., 13,. Pop. Een Aanspraak van den Dans. In ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

g Nagezien door de Krijgsoverheid. 1 Oosrst 1917. g ■ rin \jrOjxjér^ Abonnementprijs. poperingsche Soldaten: kosteloos. Andere Soldaten: 1.00 fr. Burgers: 2.00 fr. ' ' « Verschijnt 2 maal te maande. BEHEER: E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. D 65 /1 H. Gasp. Herpelinck, brank. c 171 H. A. Baert, Noordstraat, 13, Poperinghe ONDER MEER! Wij dachten ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar—Ne 16 (33) Nagezien rfoor de Krijgsoverheid N' 1708-27-11-18) 1 en 15 December 1918 ^ -^: ,. - - ïmHCK'X f KHs *3% ° ABONNEMENTSPRIJS jj VfirSChijnt BEHEER . Poper. Soldaten KOSTELOOS h / (a|s,( | an) E. H. Jul. Vanneste. Aalm Z 44 I Andere soldaten 2.00 fr. fl i H G Herpelinok, brank. Z "93 Burgers 4 00 fr. jf 2 iïl 2l 8 I t e ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Nr 11 Nagezien door de Krijgsoverheid 2 en 11 Oct. 1917 (N" 859 en 922) 1 en 15 Oktober 1917 De poperingsche Keikop- ^^eX^^PoV)e-rjitjnXcLrs i.rrt^ér ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : feQ© fr. •?•*><> Burgers fr. Verschijnt maal te maande BliHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G. Herpelinck, ...

Seiten