Ihr Suchauftrag * hat 97 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Poperinge

Filter

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

| 2de Jaar — N° 2 (19) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 282 (23-2-18) 15 Maart 1918 De Poperingsche Keikop. =^========== ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan)_ 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar — N« 9 (26) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 922 (23-6-18) 15 Juli 1918 De Doperingsche Keikop irrt^é'r ABONNEMENTSPRIJS ' Poper. Soldaten : KOSTELOOS Andere soldaten 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste. Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-Jan ter Biezen ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar—Ne 16 (33) Nagezien rfoor de Krijgsoverheid N' 1708-27-11-18) 1 en 15 December 1918 ^ -^: ,. - - ïmHCK'X f KHs *3% ° ABONNEMENTSPRIJS jj VfirSChijnt BEHEER . Poper. Soldaten KOSTELOOS h / (a|s,( | an) E. H. Jul. Vanneste. Aalm Z 44 I Andere soldaten 2.00 fr. fl i H G Herpelinok, brank. Z "93 Burgers 4 00 fr. jf 2 iïl 2l 8 I t e ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

I Nr [£ Naaezien door de Kriiqsoverheid 27-12-17 (Nr 27.413) 15 Januari 1918 De Poperingsche Keikop. € ■ rj\)ax^yrs ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 1 00 fr. Burgers 2.00 fr. Verschijnt 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G. Herpelinck, brank. D 195 H. A. Baert, Noordstr., 13, ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

N° 8 Nagezien door de Krijgsoverlieid. 1 Oosst 1917. De Poperingsche Keikop \p e ■ r}' :n^Ç'i^rs i r/îJ eej <fr Abonnementprijs. Poperingscîie Soldatea: kosteloos. Andere Soldaten: 1.00 fr. Burgers: 2.00 fr. verschijnt 1 maal te maande. BSHEER: E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. D 65 I H. Gasp. Herpelinck, brank. c 171 H. A. Baert, ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

De Doperingsche Kei kop ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. OORLOG EN VREDE 't Is nu zoolange reeds dat de oorlog woedt, na zich slepend afgrijselijie ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Nagezien door de Krijgsoverheid. 15 Juni 1917 DE POPERINGSCHE! KEIKOP bladje der Poperingnaars in 't leger. Abonnementprijs. Soldaten: Kosteloos. Burgers: 2.00 ir. Verschijnt 2 maal te maande. BEHEER : E. H. Jul. Van neste, Legeraalm. C 30 I H. Gasp. Herpelinck, brank. C 171 B. A. Baert, Pioordstiaat, 13, Poperinghe AAN ONZE LEZERS. Nieuwe ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

N° 7 Nagezien door de Krijgsoverîieid. 15 Juli 1917. DE POPERINGSCHE KEIKOP bladie der Poperiosnaars in '(. loger. AbonnementpDjS. Soldaten: Kostkloos. Burgers: 2.00 !'r. VerscMjnt 1 maal te maande. BEHEER: E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. C 30 /1 H. Gasp. Herpelinck, bfank. C 171 H. A. Baert, Noordstraat, 13, Poperinghe EEH W00R0JE TOT RfSIJN ...

Seiten