Ihr Suchauftrag * hat 33 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Temse

Filter

Onze Temschenaars

Nummer 3. Mei 1917. ^gar-^^aCTgaKaoa^awap!^^ » i mm umu n ■■ ■ ■■ n ■■,■. m ■-—g—ta——■ Gecensureerd te Cherbourg. - — Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars ' —— —— Yoor nieuws, ondersteuning, inlichtingen en nummers zich wenden : à) de soldaten op en achter 't Iront : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent G 248, 7 ...

Onze Temschenaars

Nummer 20. EINDNUMMER Àprii-Mei 1919. PRKJS : voor Burgers fr. 0,25 Voor Soldaten. KOSTELOOS. - UITGEVERS : CL. DE LANDÏSHEER en Oktaaf BULTERYS - a) de soldaten wenden zich tôt: Okt. BULTERYS, adj., dienst der krijgsgeb., Brasschaet-Polygoon bj de vlnchtelingen tôt : CL. DE LANDTSHEER, (20e Liniè 3e Kie), Oeverstraat, 17, Temsche c) onze ...

Onze Temschenaars

Nu m mer 15. (Met to'elating van d ^ krijgsoverheidj Juli-Oogst 1918. Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten wenden zich : lot Octaaf BULTERYS, Sergent, G. B. M. H., Le Havre b) de vlachtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaal, Z. 258 — 3® Cie, Veldleger. (Onze Temschenaars ...

Onze Temschenaars

Gecensureerd te Cherbourg. — — Prijs : KOSTELOOS. — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS,' Sergent, C 248, 7 Cie - Belgisch Veldleger ; b) de vluchtelingen en krijgsgevangenen : tôt CL DE LANDTSHEER, soldaat, Consulat Beige, Cherbourg. (Onze Temschenaars ...

Onze Temschenaars

Nummer 9 en 10. (Met toelating der krijgsoverheid) November-December 1917. - Prijs : K0STEL00S. OnzeTemschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, D 91, 7 Cle — Belgiech Yeldleger ; b) de vluchtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, G. I. ...

Onze Temschenaars

— UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, H. M. pour Convalescents Belges, Villa St-Jean, Cannes (A.-M.); b)de vliichtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, G. I. nr 5, 2e Kie, Ie Bataillon, Kamp van Anvours (Sarthe). (Onze Temschenaars in Holland ...

Onze Temschenaars

Nummer 1 Februari - Maart 1917. Gecensureerd te Cherbourg. - ONZE TEMSCHENAARS Prijs : KOSTELOOS - Voot juws, onderstéuning, inlichtingen en nummers wende men zic ^ BULTERYS Octaaf,Serg.G 2-i8,7CieVeldlegér — ofwel toi Cl. Dl. ANDTSHEER, soldat, au Consulat Belge,Cherbourg. Vrienden en Strijdmakkers, Sedei ,jng reeds koesterden eenige ...

Onze Temschenaars

Nr 5. 11' JULI NUMMER - 1917. - UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS soHaat. r d'AboviUe 37 Cherbonrg — — Seng. C 248 T cie ...Gedeckt, Viamingen den Slag der Galden Sporen.... (5 Ooggt 1914) Koning ALBERT Viert den 11e Juii ! Weer rijst,gls een blinkendedageraad,een nieuwe lie Jali ait den gang der t jden. En al zijn we in ...

Onze Temschenaars

- IIe JULI NUMMER - 19i7. Onze Temschenaars UITGEYERS : CL. DE LÂNDTSHEER en Octaaf BULTERYS — soUaat. r d'AbovUle 37 Cherbourg — — Sa^g» G 248 7° oie ...Gedeckt, Vlamingen den Slag der Golden Sporen.... (5 Oogst 1914) Koning ALBERT Viert den 11e Juli ! Weer rijsMls ten blinkendedageraad,een nieawe il® Jali ait den gang der t jden. En ai ...

Onze Temschenaars

Nummer 15. d\ \ i \ I f r\ /:* 1 o I i i < V at o h /1 * 1." n n' r*» z» a t:t n » » U a i /1 Juli-Oogst 1918. pwiv • KdKTRr.nnsi OnzeTemschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldciten wenden zich : lot Octaaf BULTERYS, Sergent, G. B. M. H., Le Havre b) de vluchtelingen : toi Cl. DE LANDTSHEER, ...

Onze Temschenaars

— UITGEVERS : GL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, D 91, 7 Gie — Belgisch Yeldleger ; b) de vluchtelingen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, Belgisch soldaat, 37, rue Amiral d'Abosville, Cherbourg. (Onze Temschenaars in Holland : tôt AUG. BRYS, ...

Onze Temschenaars

. », . 1.1. i ■ n m ii m i iMM..- - ».mi m w ... n ■■ ■ ■■mb. m.» ■ il i mil — .. »* f9 xuiaiwwwiuwt •** »^ i >w* n ■■■ l|r n nn umr&tMwtr s — UITGEVBRS : CL. DE LANDTSHEER en Oktaaf BULTERYS - c îj a) de soldatea weudeu zieh tôt : Oktaaf BULTERYS, sergent, C. B.M.H. Le Havre. q f h) de vluehttflîngea tôt ...

Seiten

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...