Ihr Suchauftrag * hat 37 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Carolus: het weekblad van de Vlamingen

Filter

Reihe oder Titel

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS HET WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.5C voor Nederland . . . . f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 1 — Donderdag 1 Januari 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS Ht I W btNULAU VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland . . . . f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— £e Jaargang, Nr 2 Donderdag 8 Januari 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : i, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 r Kljb PtK INUMMcK : 3 Lentiemen Aile brieven en ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS ^■®^HET WEEKBLAD /AN DE VLAMINGEN PRIJS PÉR JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland .... f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 3 ~ Donderdag 15 Januari 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

voor Beigië^S PER JAAR : fr 2 50 ^aarëan£» Nr 4 —• Dondcrdag 22 Januari 1914 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen voor Nederland .... f 2.— Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : Aile brieven en mededeelingen dienen voor andere landen . . . fr. 5.— 8, OFFERANDESTRAAT, 8 — ANTWERPEN — TELEFOON 2178 ten laatste ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS - HET WEEKBLAt van nr vi AMiKir.rM PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland . . . f 2- voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 5 — Donderdag 29 Januari 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN — TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS HET WEEKBLAD VAN DE VLAMÏNGEN wlSl PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland .... f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 6 ~ Bonderdag 5 Fcbruari 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 — ' ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS ^"^HET WEEKBLAD VANJ0EV1LAMWGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland .... f 2- voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang,Nr 7 — Donderdag 12 Fcbruari 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN — TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

^2^HET weekblad VAN DE VLAMINGEN voor Beig^1"'S PER JAAR : tr 2 50 Jaargang,Nr 8 — Bonderdag 19 Fcbruari 1914 PR1JS PER NUMMER : 5 Centiemen voor Nederland . . . . f 2.— Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : Aile brieven en mededeelingen dienen voor andere landen . . . fr. 5.— 8, OFFERANDESTRAAT, 8 — ANTWERPEN — ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

voor Beigië^S PER JAAR : fr 2 50 Jaargang, Nr 9 - Dondcrdag 26 Februari 1914 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen voor Nederland f 2.— Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : Aile brieven en mededeelingen dienen voor andere landen . . . fr. 5.— 8, OFFERANDESTRAAT, 8 — ANTWERPEN — TELEFOON 2178 ten laatste Dinsdagavond ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS - HET WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr HO ~ Donderdag 5 Maart 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS ■Jl HET WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland . . . . f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— Aanmoediging der Vlaamsche letterkunde 500 fr. prijzen (10 premiën van Fr. 50.—) I. Door CAROLUS, het Weekblad van de Vlamingen, wordt een prijskamp uitgeschreven voor oorspronkelijke onuitgegeven ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS WEEKBLAD VAN DEVLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland . . . f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.—- ( 4e Jaargang, Nr 12 — Donderdag 19 Maart 1914 PRIJ Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : Aile 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 ten 1; PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile ...

Seiten