Ihr Suchauftrag * hat 1 Ergebnis ergeben

a-z Index der Titel
  • De avonturen van een Belgisch Soldaat

Filter

Reihe oder Titel

De avonturen van een Belgisch Soldaat

DE AVONTUREN VAN EEN BELGISCH SOLDAAT Indrukwekkend verhaal van een Onder-Ojjïcier der Génie. Wat er gebeurd is sedert de inname van Antwerpen De terugtocht. - De gevechten in Vlaanderen. Gewond op het slagveld. PRIJS 10 CENTIEMEN BOEKHANDEL: PROVINCIESTRAAT, 152, ANTWERPRX. Aile rechteîi voorbehouden. Aan de censuur onderworpen ...